Wydarzenie

Spotkanie w Drohobyczu

Promocja projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla społeczeństwa II”.

Na Wydziale Historii, Pedagogiki i Psychologii Państwowego Pedagogicznego Uniwersytecie im. Iwana Franki w Drohobyczu odbyło się spotkanie ze studentami, kadrą dydaktyczną i władzami Wydziału oraz Uniwersytetu, którego celem była promocja projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla społeczeństwa II”. Swoje wystąpienia mieli autorzy: dr Beata Skwarek, prof. CW i dr Bohdan Lazorak, prof. dr hab. Leonid Tymoszenko – jeden z recenzentów przygotowywanej monografii oraz Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą – prof. nadzw. Ihor Hrynyk. Pobyt w Drohobyczu był także okazją do prac redakcyjnych nad publikacją oraz przygotowywaną broszurą nt. „Śladami znanych podróżników ziemi drobyckiej w czasach Iwana Franki”.