Wydarzenie

Twoje zdrowie w twoich rękach

Spotkanie z uczniami i nauczycielami legnickich szkół ponadpodstawowych.

Z inicjatywy nauczycieli akademickich Zakładu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, 26 stycznia 2023 roku w Collegium Witelona odbyły się prelekcje dla tegorocznych maturzystów z pięciu legnickich liceów, dotyczące tematyki zdrowia człowieka. Wygłoszone prelekcje jak i bezpośredni kontakt uczniów z nauczycielami akademickimi i praktykami z różnych obszarów zdrowia oraz zawodów medycznych pomoże młodym ludziom bardziej świadomie rozwijać im potencjał swojego zdrowia. Młodzież zwiedzała specjalistyczne pracownie Collegium Witelona, m.in. pracownie fizjoterapeutyczne, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, pracownię antropometryczną i promocji zdrowia.