Wydarzenie

Spotkanie podsumowujące projekt 

Podsumowanie projektu „Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami historii i jej bohaterów”.

W Collegium Witelona 9 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami historii i jej bohaterów”, podczas którego uczestnikom projektu przekazano album dokumentujący działania zrealizowane w dniach 12-21 września 2022 r. Rozmawiano także o planach na kolejny rok, związanych z udziałem w konkursach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Z uwagi na zbliżający się wyjazd do Drohobycza, podobne spotkanie planowane jest z uczestnikami z Ukrainy.