Wydarzenie

Teoria i praktyka strzelań

Studenci uczestniczyli w warsztatach z przedmiotu „Teoria i praktyka strzelań”.

Zajęcia w Collegium Witelona prowadził mgr Dariusz Stefaniak. Podczas warsztatów zaprezentowano i omówiono różnego rodzaju broń, którą udostępnił kolekcjoner oraz student Collegium Witelona Pan Przemysław Majewski. Witelonka umożliwia studentom, kształcącym się na kierunkach związanych z bezpieczeństwem zdobywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Zajęcia praktyczne z bronią zdecydowanie ułatwią im w przyszłości ubieganie się o zatrudnienie w służbach mundurowych.