Wydarzenie

Welcome to Legnica!

Witelonka powitała kolejną grupę studentów programu Erasmus+!

Ośmiu studentów na semestr letni do Collegium Witelona przyjechało z Turcji i Włoch. Za nimi są już pierwsze zajęcia z polskiej historii i kultury oraz spacer po najbardziej charakterystycznych miejscach w Legnicy. Studenci wraz z pracownikami Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą odwiedzili między innymi Rynek, rzeźbę Julka, Katedrę pw. św. św. Piotra i Pawła, Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Marii Panny w Legnicy, Mauzoleum Piastów. Studentom przedstawiono również multimedialną prezentację na temat Collegium Witelona, omówiono programy kształcenia oraz wręczono drobne upominki.