Wydarzenie

Edukacja kulturalna

Studentki przygotowały swoje „wersje” znanych dzieł malarstwa światowego.

W ramach przedmiotu „Edukacja kulturalna” studentki Collegium Witelona z kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uczą się jak w przyszłości atrakcyjnie przybliżać uczniom walory kultury wysokiej i wyrabiać w nich kompetencje do jej odbioru. Studentki pod kierunkiem dr Anny Kowal-Orczykowskiej przygotowały swoje „wersje” znanych dzieł malarstwa światowego.