Wydarzenie

Abiturienci Akademickiego Liceum Ogólnokształcąco w Legnicy

Abiturienci Akademickiego Liceum Ogólnokształcąco w Legnicy odebrali dyplomy

Społeczność Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, 28 kwietnia pożegnała tegorocznych Abiturientów. W obecności zaproszonych Gości, Rodziców, Nauczycieli i przedstawicieli Collegium Witelona podziękowano uczniom, wręczono świadectwa, wyróżnienia i nagrody. Młodsze koleżanki i koledzy przygotowali dla 26 abiturientów specjalny program rozrywkowy oraz przekazali życzenia powodzenia podczas egzaminów maturalnych. Uczniowie klasy maturalnej zakończyli rok szkolny wcześniej niż pozostali.