Wydarzenie

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W konferencji wzięli udział zajmujący się prawami dzieci naukowcy z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Przez dwa dni w Collegium Witelona odbywała się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczno- prawne aspekty opieki i wychowania w XXI wieku. Wyzwania, zagrożenia, nadzieje”, która została dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „DOSKONAŁA NAUKA II MODUŁ: WSPARCIE KONFERENCJI NAUKOWYCH” pod hasłem „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. 

W konferencji wzięli udział zajmujący się prawami dzieci naukowcy z Polski, Niemiec i Ukrainy. Panele dyskusyjne i prelekcje były zróżnicowane i dotyczyły wielu aspektów związanych z prawami dzieci. Dotykały zarówno tak trudnych zagadnień, jak np. przemoc czy wynikające z różnych sytuacji zaburzenia zachowań dzieci. Rozmawiano także o dobrych działaniach na rzecz najmłodszych, czyli m.in. realizowanych przez wiele instytucji i organizacji, także przez naszą Uczelnię,  projektach i programach, które niosą dzieciom wsparcie i pomoc, pozwalają cieszyć się dzieciństwem. 

Organizatorami konferencji byli: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Patronat nad Konferencją objęli: Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Starosta Powiatu Legnickiego. 

Na zakończenie uczestnicy konferencji nakreślili kierunki przygotowań do kolejnej – siódmej edycji poświęconej problematyce troski o rozwój i bezpieczeństwo dziecka, która odbędzie się w 2024 r. Witelonka dziękuje wszystkim, którzy przyjechali osobiście oraz tym, którzy uczestniczyli w obradach w formule online.