Wydarzenie

Witelonka zainaugurowała rok akademicki 2022/2023

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Vivat Academia, Vivant Professores! W poniedziałek, 3 października Witelonka zainaugurowała rok akademicki 2022/2023. W uroczystości rozpoczynającej 25. rok działalności udział wzięła Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która przekazała władzom Collegium Witelona czek na kwotę ponad 5,5 mln zł. W nowym roku akademickim Witelonka kształcić będzie 1283 studentów pierwszego roku, w tym 30 na nowo otwartym kierunku położnictwo i 40 z Ukrainy. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba studentów pierwszego roku wzrosła o blisko 100 osób. Witelonka zaczęła rok akademicki pod nowym szyldem, jako Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Podczas uroczystej inauguracji zmianę symbolizował nowy sztandar Uczelni przekazany przez fundatorów.