Wydarzenie

Otwarcie Poradni Prehabilitacji

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym otwarto Poradnię Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego.

W tym wydarzeniu wzięli udział studenci Collegium Witelona, którzy kształcą się na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na kierunkach: Dietetyka oraz Fizjoterapia. Zadaniem Poradni Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego uruchomionej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy jest kompleksowe przygotowanie pacjenta do procesu leczenia. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa żywienie i fizjoterapia.