Wydarzenie

Witelonka doceniona!

Collegium Witelona docenione za wzorcową realizację projektu „Uczelnia dostępna”!

Collegium Witelona - jako jedna z nielicznych uczelni wyższych w kraju - zostało docenione przez  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, za wzorcową realizację projektu „Uczelnia dostępna”, który ma na celu poprawę dostępności do kształcenia wyższego dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Projekt „Uczelnia dostępna” realizuje w Polsce aż sto uczelni wyższych, ale tylko dwanaście z nich zostało wyróżnionych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - za najlepszą realizację działań projektu. W tym gronie znalazła się Witelonka.

Przedstawiciele docenionych uczelni zostali zaproszeni na konferencję „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”, która odbywała się w dniach 20-21 października w Warszawie.

- Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Collegium Witelona bardzo dba o to, aby w naszej uczelni każdy czuł się dobrze i komfortowo, mógł tu bez przeszkód studiować. Dlatego prowadzimy wiele działań, aby Witelonka była jak najbardziej przyjazna również dla osób ze szczególnymi potrzebami - mówi dr Karol Rusin, prof. CWUP, Prorektor ds. Rozwoju Collegium Witelona, który reprezentuje uczelnię podczas ogólnopolskiej konferencji. - To spotkanie jest dobrą okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć w realizacji projektu, ale też możliwością do dyskusji, co jeszcze można zrobić w kwestii poprawy dostępności do kształcenia wyższego - dodaje dr Karol Rusin.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa realizuje projekt „Uczelnia dostępna” od 2020 roku, w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR z Krakowa, która od prawie 20 lat działa na rzecz zapewnienia równych praw osobom z niepełnosprawnościami. Od chwili rozpoczęcia projektu, w Witelonce zostało przeprowadzonych wiele działań i inwestycji na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. 

- Uczelnia m.in. wymieniła 5 dźwigów osobowych, także w Domu Studenta, zakupiła sprzęt wspomagający widzenie i słyszenie, kupiliśmy też urządzenie, dzięki któremu opisane zostały w języku Braille`a sale wykładowe, ćwiczeniowe, dziekanaty. Wyposażyliśmy uczelnię w krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowaliśmy podjazdy komunikacyjne na terenie campusu. Wyposażyliśmy stanowisko komputerowe w wideo tłumacza języka migowego, zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, które ułatwiają naukę osobom z niepełnosprawnościami, m.in. gogle do wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym studenci ze szczególnymi potrzebami mogą odbywać zajęcia praktyczne bez opuszczania murów uczelni. Dostosowaliśmy także materiały informacyjno-rekrutacyjne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wymienia Marta Żołnierewicz, kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy Collegium Witelona.

- Uczelnia zatrudniła również osobę z niepełnosprawnościami, która m.in. jest zaangażowana w prace nad nową stroną internetową. Dostosowujemy dokumenty i procedury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. statut uczelni, regulamin studiów czy regulamin pomocy materialnej. W ramach działań projektowych realizowane są także szkolenia dla pracowników uczelni, które podnoszą wiedzę i świadomość z zakresu różnych niepełnosprawności. To także szkolenia specjalistyczne, związane np. ze wsparciem pracowników dziekanatów w kontaktach ze studentami cierpiącymi na zaburzenia natury psychicznej. Opracowaliśmy również kurs e-learningowy dla nowych pracowników Witelonki, który stanowi kompendium wiedzy na temat różnych niepełnosprawności - dodaje Marta Żołnierewicz.

W Collegium Witelona studiuje obecnie 68 osób z niepełnosprawnościami, głównie wzrokowymi, słuchowymi i ruchowymi.

- W razie potrzeby uczelnia zapewnia asystentów, którzy wspierają studentów ze szczególnymi potrzebami w czasie zajęć. Ci studenci mogą też korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga - socjoterapeuty. W Witelonce działa również Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, w którym studenci ze szczególnymi potrzebami mogą załatwić różne sprawy, uzyskać potrzebne informacje, składać wnioski i dokumenty, dotyczące np. stypendiów czy zapomóg - mówi dr Wioletta Drzystek, Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami Collegium Witelona.