Wydarzenie

Uroczystość wręczenia dyplomów

Inżynierowie Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dyplomami!

W Collegium Witelona, 12 maja odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

Spośród wszystkich absolwentów za najlepsze wyniki w nauce wyróżniono: inż. Jana Nieślańczyka z kierunku Energetyka, inż. Eryka Hryńczuka z kierunku Informatyka, inż. Adriannę Kaszuba i inż. Beatę Kanicką z kierunku Logistyka i transport oraz inż. Aleksandrę Bilińską i inż. Dariusza Góreckiego z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Za aktywną postawę, działalność na rzecz Wydziału i Uczelni oraz godne reprezentowanie studentów wyróżniono: inż. Dominikę Fortuna, inż. Weronikę Jastrzębską, inż. Jakuba Malinowskiego oraz inż. Paulinę Rusin.

Z kolei za aktywny udział w studenckich kołach naukowych wyróżnieni zostali: inż. Mateusz Kuruc oraz inż. Szymon Skoczylas.

Ponadto przedstawiciele otoczenia biznesowo-przemysłowego ufundowali nagrody za najlepsze prace inżynierskie. Pan Łukasz Bielecki w imieniu Firmy Industrial Support Group wręczył nagrodę za najlepszą pracę wdrożeniową dla inż. Marcina Toczkowskiego. Z kolei Pan Piotr Beling Director of Industry 4.0 - Digital Solutions w Spyrosoft S.A. ufundował nagrody za najlepsze prace o charakterze utylitarnym, które otrzymali inż. Daniel Garycki oraz inż. Jolanta Trojanowska.

Witelonka  gratuluje wszystkim absolwentom, życzy sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz zaprasza na studia magisterskie