Wydarzenie

Spotkanie dla studentów z Panią Anną Farmas

W Collegium Witelona zorganizowano spotkanie z Panią Anną Farmas.

Na zaproszenie Pana dr hab. Krzysztofa Wroneckiego, prof. CWUP z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona, 24 lutego odbyło się spotkanie dla studentów 2 i 3 roku kierunku Pielęgniarstwo z Panią Anną Farmas, Dyrektor Zarządzającą Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi we Wrocławiu MEDINET Sp. z o.o. 

Pani Dyrektor zapoznała studentów z historią Centrum, ofertą i koncepcją działalności. Studentom przedstawiono propozycję możliwością realizacji praktyk zawodowych, jak również późniejszego zatrudnienia w ośrodku szczególnie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. 

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor nasi studenci będą mieli okazję odwiedzić Centrum i doświadczyć specyfiki pracy w klinice kardiochirurgicznej, przygotowując się tym samym do świadomego wyboru w podejmowaniu decyzji o dalszej ścieżce kariery po ukończeniu studiów.

Witelonka dziękuje za wizytę!