Wydarzenie

Uczelniane Koło Przyjaciół Dzieci „Uśmiech Dziecka” uhonorowane sztandarem

Witelonka jest jedyną w Polsce Uczelnią, w której działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Ponieważ obchodzi 10-lecie, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy uhonorował Uczelniane Koło Przyjaciół Dzieci „Uśmiech Dziecka” sztandarem, którego uroczyste nadanie odbyło się 20 listopada podczas organizowanej w Collegium Witelona VI Międzynarodowej Konferencji Naukowa pt. „Społeczno-prawne aspekty opieki i wychowania w XXI wieku. Wyzwania, zagrożenia, nadzieje”.

Nadanie sztandaru jest symbolem wspólnoty, wyrazem patriotyzmu i inspiracją do dalszej społecznej służby dla dobra dzieci. Oprócz działań bezpośrednich na rzecz pomocy dzieciom, Koło udziela wsparcia Oddziałowi Okręgowemu TPD w Legnicy, umożliwiając m.in. korzystanie z bazy lokalowej Uczelni, pomocy w publikacji wydawnictw, organizacji konferencji itp. Koło Przyjaciół Dzieci „Uśmiech Dziecka” wielokrotnie zwyciężyło i zdobyło „Puchar Prezesa” Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w corocznych rankingach o najaktywniejsze Koło Przyjaciół TPD w okręgu legnickim.