Wydarzenie

Witelonka nagrodziła absolwentów!

Wyróżniono absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Witelonka nagrodziła absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, którzy zostali laureatami w „Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową”! Uroczystość wręczenia wyróżnień i upominków absolwentom odbyła się 26 października. Komisja konkursowa w pierwszej edycji konkursu przyznała siedem wyróżnień. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr inż. Piotr Nadybski wręczył wyróżnienia, pogratulował autorom i promotorom nagrodzonych prac. Laureaci konkursu kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych i za dwa lata będą mieli szansę ponownie wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę magisterską. #Witelonka serdecznie gratuluje!