Wydarzenie

Edukacyjny piknik o charakterze prozdrowotnym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

3 grudnia 2021 r. w Witelonce odbył się Edukacyjny piknik o charakterze prozdrowotnym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, realizowany przez Koordynatora UTW we współpracy z Kołem Naukowym Młodych Medyków oraz Kołem Naukowym Dietetyków, działającymi przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Uczelni.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: "RAP - razem, aktywnie, pozytywnie - wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku". Podczas wydarzenia zachowywano szczególną dyscyplinę sanitarną, a słuchacze UTW mogli wysłuchać prelekcji dotyczących wpływu diety na odporność oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Studenci wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego i stężenia glukozy we krwi, a także analizy składu i masy ciała, udzielali seniorom porad z zakresu żywienia. Można było również degustować zdrowe posiłki wykonane przez studentów w pracowni technologii żywności. Takie działania są szczególnie doceniane przez seniorów, sprzyjają integracji słuchaczy UTW ze wspólnotą akademicką na wymianę międzypokoleniową student-senior.