Wydarzenie

Jubileusz 25-lecia LSSE S.A.

Obchody jubileuszu 25-lecia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Przedstawiciele Collegium Witelona – Prorektor ds. Rozwoju dr Karol Rusin oraz Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych dr Przemysław Siudak 8 listopada uczestniczyli w obchodach jubileuszu 25-lecia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Na ręce Zarządu LSSE złożyli list gratulacyjny od JM Rektora, a także wręczyli okolicznościową grafikę i pakiet książek wydanych przez pracowników Uczelni dotyczących m.in. funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Witelonka życzy, aby dokonania minionych lat stanowiły źródło dumy Zarządu oraz wszystkich Pracowników Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a także były inspiracją dla wielu nowych inicjatyw.