Wydarzenie

Witelonka gościła uczniów z Jawora

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I z Jawora gościli w Collegium Witelona.

Nauczyciele akademiccy oraz studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprezentowali młodzieży specjalistyczną bazę laboratoryjną Collegium Witelona. Uczniowie wzięli udział w eksperymentach w laboratoriach chemii oraz fizyki. Uczestniczyli również w warsztatach z zarządzania ruchem kolejowym na symulatorze SRK oraz uczyli się prowadzenia lokomotywy za pośrednictwem symulatorów 6Dg oraz Vectron Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów Collegium Witelona.