Wydarzenie

Szkolenie z oględzin miejsca wypadku drogowego

W Collegium Witelona odbyło się szkolenie z kryminalistycznych oględzin miejsca wypadku drogowego.

W Pracowni Wirtualnej Rzeczywistości w Collegium Witelona odbyło się szkolenie z kryminalistycznych oględzin miejsca wypadku drogowego z wykorzystaniem stworzonej dla Witelonki aplikacji VR – „Symulator Badania Miejsca Wypadku Samochodowego”. 

W szkoleniu, które przeprowadzili mgr Edward Polakiewicz oraz mgr inż. Robert Nowakowski, wzięli udział studenci z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod opieką mgra. Marka Czarkowskiego. Studenci poznali zasady przeprowadzania oględzin, zadania technika kryminalistyki oraz role pozostałych uczestników tej czynności dowodowej. Najważniejszą częścią było praktyczne wykorzystanie oprogramowania, gogli VR i kontrolerów w symulowanych warunkach zdarzenia drogowego.