Wydarzenie

Studenci poznali historię mniejszości żydowskiej

Studenci odwiedzili Synagogę pod Białym Bocianem we Wrocławiu.

Studenci z Koła Naukowego „Secure Diversitas” wraz z jego opiekunem, dr. Andrzejem Szczepańskim, 9 maja odwiedzili Synagogę pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Studenci poznali historię mniejszości żydowskiej, jej tradycję, kulturę i religię, a także uzyskali informację na temat współczesnych losów społeczności. Spotkanie umożliwiło ugruntowanie wiedzy zdobywanej na studiach w Collegium Witelona związanej z wielokulturowością regionu, w tym jego mozaiki etnicznej. Ponadto studenci nabyli praktyczne umiejętności, niezbędne do zrozumienia podstawowych założeń bezpieczeństwa kulturowego w Polsce, w tym zamieszkujących ją mniejszości narodowych.