Wydarzenie

Studenci w PORE w Jaworze

Studenci odwiedzili w ramach praktyk PORE w Jaworze.

Wiele osób zwraca uwagę na rozbudowaną formę praktyk studenckich w Collegium Witelona. Witelonka współpracuje w tym zakresie z licznymi instytucjami i przedsiębiorstwami, które pomagają dopasować ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego rynku. Tak tez jest w przypadku studentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którzy 26 maja odwiedzili w ramach praktyk PORE w Jaworze, gdzie zdobywali praktyczną wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.