Wydarzenie

Witelonka i Mercedes-Benz Manufacturing Poland podpisali umowę o współpracy.

Współpraca zaowocuje programem praktyk i staży przygotowanych dla studentów.

Jest to kolejny - zgodny z hasłem praktycznie w przyszłość - krok w rozwoju Collegium Witelona. Uczelnia konsekwentnie dąży do tworzenia warunków, które pozwolą studentom zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Mercedes-Benz Manufacturing Poland to jeden z największych pracodawców w regionie, dlatego dla studentów to doskonała okazja, aby zdobyć doświadczenie i umiejętności praktyczne w renomowanej firmie pod okiem cenionych specjalistów.