O Nas

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, realizując ideę aktywizacji ludzi starszych w regionie, organizuje zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet został powołany 24 czerwca 2008 r. uchwałą Senatu Uczelni i ma za zadanie kształcenie słuchaczy, poszerzanie ich  wiedzy z różnych dziedzin oraz pozwala na spotkanie się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i inspiracjach.

Staramy się, aby intelektualny i administracyjny potencjał Uczelni mógł być wykorzystany dla dalszego kształcenia ludzi starszych, a naszą rolą społeczną stało się umożliwianie wymiany kulturalnej między generacjami. Działalność Uniwersytetu przejawia się  m.in. w postaci organizowania wykładów, seminariów, dyskusji, konferencji naukowych, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, a także poprzez  prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba, przede wszystkim emeryt lub rencista, bez względu na poziom wykształcenia. 

SAMORZĄD SŁUCHACZY UTW COLLEGIUM WITELONA W LEGNICY

  1. Barbara Sikora - przewodnicząca
  2. Elżbieta Wojnicka - zastępca przewodniczącej
  3. Irena Więcko