Kontakt Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku
budynek A, pokój nr 30
Biuro prowadzi Anna Cedowska 

telefon 767232157 


e-mail: utw@collegiumwitelona.pl