BUDYNEK C

1. Wejście główne do budynku C, widok na hol
Wejście główne do budynku C, widok na hol

2. Wejście główne do budynku C, widok na hol
Wejście główne do budynku C, widok na hol

3. Izba Tradycji, hol budynku C
Izba Tradycji, hol budynku C widoczne liczne wyróżnienia

4. Czytelnia naukowa nr 1, sala 1
Czytelnia naukowa nr 1, sala 1 widoczne regały z książkami

5. Sala szkoleniowa, sala 103
Sala szkoleniowa, sala 103

6. Pracownia sieci komputerowych, sala 11
Pracownia sieci komputerowych, sala 11 widoczne stanowiska komputerowe

7. Sala szkoleniowa, sala 110
Sala szkoleniowa, sala 110 widoczne krzesła i tablica

8. Sala językowa, sala 312
Sala językowa, sala 312 widoczne stanowiska komputerowe

9. Laboratorium właściwości mechanicznych i pomiarów, sala 21
Laboratorium właściwości mechanicznych i pomiarów, sala 21 widoczna aparatura pomiarowa

10. Laboratorium właściwości mechanicznych i pomiarów, sala 21
Laboratorium właściwości mechanicznych i pomiarów, sala 21 widoczna aparatura pomiarowa

11. Laboratorium właściwości mechanicznych i pomiarów, sala 21
Laboratorium właściwości mechanicznych i pomiarów, sala 21 widoczna aparatura pomiarowa

12. Laboratorium chemii, sala 23
Laboratoriumchemii widoczna aparatura pomiarowa

13. Laboratorium materiałoznawstwa, sala 24
Laboratorium materiałoznastwa widoczna aparatura pomiarowa

14. Laboratorium logistyki i transportu, sala 221
Laboratorium logistyki i transportu, sala 221 widoczny symulator  kolejowy

15. Multimedialna pracownia kształcenia praktycznego, sala 111
Multimedialna pracownia kształcenia praktycznego, sala 111 widoczna  sala  z tabletami

16. Pracownia wychowania przedszkolnego, sala 123
Pracownia wychowania przedszkolnego, sala 123 widoczne materace i regały