Aktywność naukowa

1. Wykazy MNiSW punktowanych czasopism naukowych obowiązujący do 2019 r.

 • pdf, 2.58 MB

  Część A wykazu czasopism naukowych

  czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie journal citation reports (jcr) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 • pdf, 0.93 MB

  Część B wykazu czasopism naukowych

  czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 • pdf, 1.01 MB

  Część C wykazu czasopism naukowych

  czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERiH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

2. Wykazy MNiSW punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obowiązujące od 2019 r.

 • pdf, 0.32 MB

  Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.

  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 • pdf, 19.54 MB

  Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów

  z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z dnia 18 grudnia 2019 r.

 • xlsx, 6.84 MB

  Wykaz według dyscyplin i wykaz konferencji

  z grudnia 2019 r.

3. Wykaz MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 • pdf, 0.71 MB

  Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r.

  w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe