Dokumentowanie dorobku naukowego

Zarządzenia

Dokumenty do pobrania

 • docx, 0.02 MB

  Wskazówki dotyczące dokumentowania dorobku naukowego pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 • docx, 0.02 MB

  Kwestionariusz artykułu naukowego

 • docx, 0.02 MB

  Kwestionariusz monografii / rozdziału w monografii / redakcji monografii

 • docx, 0.02 MB

  Oświadczenie o procentowym wkładzie pracy autorów w powstanie osiągnięcia naukowego

 • docx, 0.01 MB

  Oświadczenie o afiliacji - dotyczy publikacji lub monografii, w których autor nie podał swojej afiliacji lub podał podwójną afiliację

 • docx, 0.02 MB

  Wykaz osiągnięć naukowych uzyskanych w 20..... roku