Zapis

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2022/2023  w budynku D, pokój 14, ul. Sejmowa 5A

Aby zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy złożyć następujące dokumenty:

Opłata za jeden semestr wynosi 90 zł.

Płatność na konto Uczelni: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,

Santander Bank Polska S.A. Nr 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915

(w tytule przelewu proszę wpisać UTW oraz imię i nazwisko)