Kontakt Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku
budynek D, pokój nr 14

tel. 76 723 23 62
e-mail: utw@collegiumwitelona.pl