strona główna
Historia Uczelni

W 1998 roku powstała w Legnicy pierwsza samodzielna, państwowa wyższa uczelnia. Początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nie były łatwe. Uczelnia zaczynała bez własnej bazy materialnej i kadry nauczycieli akademickich. Mimo tego w ciągu kilku lat  stała się największą uczelnią tego typu w Polsce. Największą, bo kształci się w niej na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych już ponad 14 tysięcy studentów, a powierzchnia sal dydaktycznych przekracza 21 tys. m2, czyli ponad dwa hektary.

W 2008 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy obchodziła jubileusz 10-Lecia. W tym czasie wykonano ogromną pracę aby Uczelnia rozwinęła się z nikomu nieznanej placówki w samodzielną szkołę wyższą, oddziaływującą na miasto i region. Rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa cały czas. Już niedługo rozpoczną się prace remontowe w następnych budynkach, a oferta edukacyjna powiększy się o nowe poszukiwane na rynku pracy kierunki i specjalności.

Warto odnotować najważniejsze wydarzenia z historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

16 czerwca 1998 r. - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Minister Edukacji Narodowej powołał z dniem 1 lipca 1998 roku Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.

 

1 lipca 1998 r. - powstanie Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy i powołanie prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego na stanowisko Rektora Uczelni.

 

31 grudnia r. - Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy otrzymała od Skarbu  Państwa dawny kompleks koszarowy Królewskiego Pułku Grenadierów nr 7 przy ulicach Hutników – Sejmowa.

 

14 maja 1999 r. - Senat powołał na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy  prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego.

 

15 marca 2000 r. -  na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dokonano zmiany nazwy Uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.

 

4 października 2000 r. - odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2000/2001 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Uroczystość połączona była z przekazaniem sztandaru Uczelni, który ufundowany został przez studentów i absolwentów PWSZ w Legnicy.

 

15 października 2001 r. - po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów licencjata absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.

 

13 kwietnia 2002 r. - odbywała się po raz pierwszy uroczystość wręczenia dyplomów inżynierów absolwentom PWSZ w Legnicy.

 

13 lutego 2003 r. - uroczyście otwarto sale wielofunkcyjne.

 

25 marca 2003 r. - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu roku nadał PWSZ w Legnicy imię Witelona. W ramach obchodów pięciolecia Uczelni zorganizowano konferencję naukową o życiu i działalności Witelona oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku C.

 

13 lutego 2004 r. - rozpoczęły się zajęcia w nowo wyremontowanym  skrzydle budynku przy ul. Sejmowej 5C.

 

20 grudnia 2006 r. - otwarto kawiarenkę internetową dla studentów naszej Uczelni.

 

24 stycznia 2007 r. - uruchomiono Legnicką Akademicką Sieć Komputerową – system szerokopasmowego połączenia internetowego o przepustowości 100 Mb/s.


1 września 2007 r. - rozpoczęła się nowa kadencja władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Kolegium elektorów legnickiej Uczelni wybrało na stanowisko Rektora prof. dra hab. inż. Ryszarda Kazimierza Pisarskiego.

 

1 września 2007 r. - zmieniła się struktura organizacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Powstały cztery wydziały: Wydział Administracji, Wydział Politologii, Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Zarządzania i Informatyki.


16 czerwca 2008 r. - w ramach obchodów 10-Lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowana została sesja naukowa pt.: „Dorobek i przyszłość PWSZ im. Witelona w  Legnicy”.

 

17-20 września 2008 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była gospodarzem Międzynarodowego Forum Administracji Publicznej i Zarządzania IFPAM.

 

8 października 2008 r. - odbyło się przekazanie nowego sztandaru władzom Uczelni.

 

3 grudnia 2008 r. -  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zarządzania i Informatyki naszej Uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy stała się zatem pierwszą w Polsce państwową uczelnią zawodową, która uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku technicznym.


23 stycznia 2009 r. – odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W uroczystości uczestniczyło 137 słuchaczy.

 

1 października 2009 r. - w strukturze organizacyjnej Uczelni znalazły się dwa nowe wydziały – Wydział Medyczny i Wydział Humanistyczny.

 

8 października 2009 r. - nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, przy ul. Adama Mickiewicza 10.


24 lutego 2010 r. -  w budynku Sal Wielofunkcyjnych odbyły się Legnickie Prezentacje Edukacyjne, których organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Podczas targów  zaprezentowane zostały oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, instytucji szkoleniowych oraz szkół policealnych z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz łódzkiego.

 

13 maja 2010 r. - w Warszawie ogłoszono wyniki 11. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2010 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i tym razem odniosła sukces zajmując 3. miejsce. Dyplom gratulacyjny odebrała dr Kazimiera Jaworska – prorektor ds. dydaktyki i studentów naszej Uczelni.

 

26 sierpnia 2010 r. - Kapituła XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku” przyznała naszej Uczelni nagrodę za modernizację i adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na nowoczesny i funkcjonalny Dom Studenta.

 

22 września 2010 r. - w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zebrała się po raz pierwszy Rada Witelona – organ doradczy Rektora.

 

26 listopada 2010 r. - podczas konferencji Federacji Pracodawców Polski Zachodniej odbyło się wręczenie odznaczeń SEMPER FIDELIS. Uhonorowano nimi prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego oraz zastępcę kanclerza mgr Jerzego Stefaniaka.

 

30 listopada 2010 r. - Akademickie Liceum Ogólnokształcące obchodziło jubileusz pięciolecia.

 

5 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja naukowa z okazji 770. rocznicy  Bitwy pod Legnicą „Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241 – miejsce, tło, środowisko, relacje”.

 

12 kwietnia 2011 r. – Wydział Humanistyczny zorganizował konferencję pt.  „Kultura literacka dawnej Legnicy”.

 

19 maja 2011 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” oraz miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.


1 czerwca 2011 r. - w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy odebrała certyfikat w I edycji konkursu „Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie „Primus”.


15 czerwca 2011 r. – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podczas obchodów Święta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został odznaczony honorowym tytułem „Zasłużony dla PWSZ” oraz tytułem  honoris causa-honoris gratia.

 

1 września 2011 r. – rozpoczęła się kadencja nowych władz Uczelni w latach 2011-2015.

 

17 października 2011 r. – odbyła się konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Kampanii promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”.


24 lutego 2012 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja pt. „Szkolnictwo Zawodowe dla Przemysłu”, której współorganizatorem był KGHM Polska Miedź S.A., OHP w Legnicy, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Urząd Miasta Legnicy. Gościem konferencji był Waldemar Pawlak – wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki.

 

1 września 2012 r. – zmieniła się struktura organizacyjna Uczelni; obecnie funkcjonują: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Wydział Politologii.

 

9 października 2012 r. – inauguracja roku akademickiego 2012/2013 rozpoczęła obchody 15-Lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

18 grudnia 2012 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zebrał się Konwent, który został powołany na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

21 lutego 2013 r. – rektor, prof. Ryszard K. Pisarski, podpisał porozumienie o współpracy PWSZ im. Witelona w Legnicy z Policją Dolnego Śląska. W dokumencie zapisano wspólne działania w tym przeciwdziałania narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa karnego na terenie Uczelni.

 

14-17 marca 2013 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościli uczestnicy XXI Studenckiego Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

 

17 kwietnia 2013 r. – PWSZ im. Witelona w Legnicy zawarła umowę o współpracy z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Legnicy. Sygnatariuszami porozumienia byli Rektor oraz Dyrektor Szkoły, mgr Bronisława Jolanta Lewandowska.

 

17 kwietnia 2013 r. – w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy Rektor oraz Dyrektor Szkoły, mgr Andrzej Boczoń podpisali umowę o współpracy.

 

9 maja 2013 r. – w Warszawie ogłoszone zostały wyniki 14. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2013 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. PWSZ im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce wśród publicznych uczelni zawodowych.

 

14 maja 2013 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy.


12 czerwca 2013 r. – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w trzeciej edycji konkursu certyfikacji szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka.

 

14 czerwca 2013 r. - podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

14 czerwca 2013 r.  – w ramach obchodów jubileuszu 15-lecia Uczelni odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

14 czerwca 2013 r. – odbyło się odsłonięcie popiersia Patrona Uczelni - wybitnego uczonego - Witelona.

 

15 czerwca 2013 r. – odbył się Zjazd Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, zorganizowany z okazji 15-lecia Uczelni.

 

24 czerwca 2013 r. – w siedzibie Uczelni - z udziałem Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Miasta Legnica oraz władz  Uczelni - odbyła się prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.

 

26-27 listopada 2013 r. – zorganizowano międzynarodową konferencję pt. Wojska Sowieckie w Polsce w latach 1945 - 1993.

 

10 grudnia 2013 r. - Wydział Nauk Spolecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizował V seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana. Tematem był "Nauczyciel: zawód - powołanie - uwikłanie".11 grudnia 2013 r. - Tadeusz Tadla - absolwent naszej Uczelni - zdobył najwyższe wyróżnienie LCCI IQ Medallion of Excellence Distinction World and Country Gold.


21 stycznia 2014 r. - Dr Helena Babiuch prorektor ds. dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy i mgr Joanna Berlicka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu podpisały list intencyjny o współpracy.


24 stycznia 2014 r. - podczas Koncertu Noworocznego wręczono nominacje do Legnickiej Książki Roku 2013. Wyróżnienie to dla publikacji "Wojska radzieckie w Polsce 1939 - 1993" odebrali prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski i dr hab. Kazimiera Jaworska.

 

5 lutego 2014 r. - pod patronatem honorowym prezydenta miasta Legnicy oraz starosty powiatu legnickiego w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni odbyły się V Legnickie Prezentacje Edukacyjne.


18 lutego 2014 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w Domu Studenta zorganizowała koncert z cyklu "Witelon Music Night". Wystąpił Janusz Radek z recitalem akustycznym "Na głos i ręce".

 

20-22 marca 2014 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła uczestników XX Jubileuszowego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ).

 

25-26 kwietnia 2014 r. - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizował międzynarodową konferencję naukowa pt. „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki".

 

2 - 5 lipca 2014 r.  - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była współorganizatorem X Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie.

 

10 października 2014 r. - w Filharmonii im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uhonorowano za organizację Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie.


23 października 2014 r. - pod honorowym patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego uroczyście podsumowano XXXVIII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego organizowane wspólnie z RF SNT NOT w Legnicy. Dwaj absolwenci naszej uczelni otrzymali wyróżnienia za prace dyplomowe.


6 grudnia 2014 r. - Ministerstwo Zdrowia przyznało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy nagrodę za zdobycie III miejsca w plebiscycie na Najlepszy program studiów podyplomowych. Nagrodę przyznano za projekt „Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi", w ramach którego zorganizowano studia podyplomowe.


9 lutego 2015 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, na konferencji „Mądrzej, czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki" w Bolesławcu została wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki nagrodą za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Ponadto, studentka Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Karolina Gruszczyńska odebrała Dyplom i Nagrodę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nagrodę wręczyła Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz Prezes LSSE Rafał Jurkowlaniec.

 

2 marca 2015 r. - podczas Dolnośląskiej Gali Sportu Akademickiego, w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rozstrzygnięto XIII Konkurs na Najlepszego Studenta - Sportowca i Trenera Akademickiego na Dolnym Śląsku w 2014 r. W trakcie Gali studentka II roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Patrycja Kubisztal została wyróżniona przez zarząd Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej w kategorii sportu powszechnego tytułem Najlepszy Student-Sportowiec na Dolnym Śląsku w 2014 roku.

 

9 kwietnia 2015 r. - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, podpisano list intencyjny w sprawie powołania Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. List intencyjny o współpracy w ramach Klastra podpisało ponad 50 partnerów, w tym także nasza Uczelnia.

 

4 maja 2015 r. - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz podpisał w Warszawie list intencyjny z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora dra hab. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS.

 

10 czerwca 2015 r. - w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja „Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki - biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu". W wydarzeniu wzięły udział władze naszej Uczelni - Rektor - Elekt prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch oraz Zastępca Kanclerza mgr Jerzy Stefaniak. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały dobre praktyki realizowane wspólnie przez sektor edukacji i biznesu m.in. na przykładzie działań klastrowych podejmowanych przez specjalne strefy ekonomiczne.

 

10 czerwca 2015 r. - działające, przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Akademickie Liceum Ogólnokształcące zostało partnerem programu „Legnica Przyjazna Rodzinie". Porozumienie w tej sprawie, które podpisał Prezydent Tadeusz Krzakowski oraz Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego mgr Dariusz Wędzina zostało zawarte w legnickim Ratuszu.

 

11 czerwca 2015 r. - Uczelniane Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dokonało wyboru na stanowiska Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów na kadencję 2015 - 2019. Kadencja nowych władz dziekańskich rozpocznie się 1 września 2015 r.

 

12 czerwca 2015 r. - Zastępcy Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mgr Jerzemu Stefaniakowi, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej brygadier Adam Konieczny przyznał nagrodę w podziękowaniu za wniesiony wkład w rozwój Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Przyznanie wyróżnienia nastąpiło podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka, które odbywały się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego.

 

2 lipca 2015 r. - w Auli Leopoldina we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca V edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów", organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie gali przedstawiciele władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odebrały certyfikat „Uczelnia Liderów 2015", który został przyznany naszej Uczelni już po raz piąty oraz nagrodę specjalną „Najwyższa Jakość Studiów".

 

2 lipca 2015 r. - dr Helena Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy spotkała się z Andrzejem Niemcem - wiceprezesem Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedstawicielami Uczelni SHB w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyły także władze Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, mgr inż. Renata Supranowicz - dziekan Wydziału oraz dr inż. Renata Gnitecka - prodziekan.

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako największa Uczelnia tego typu w Polsce odniosła sukces. Odpowiednia strategia oraz właściwa realizacja przyjętych wytycznych doprowadziły do utworzenia legnickiego ośrodka akademickiego o europejskich standardach nauczania. Dotychczasowe osiągnięcia zdają się gwarantować legnickiej Uczelni pozycje lidera wśród tego typu szkół wyższych w Polsce.