Projekty w trakcie realizacji

Projekt dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta
pt. „Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta"

Celem głównym Projektu jest wzrost zainteresowania studiami na Kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy co przedłoży się na zwiększenie liczby absolwentów wraz z dostosowaniem kompetencji i umiejętności pielęgniarek do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju.


Powyższe zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu pn.: Program Rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dla Kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta.


1. Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego maksymalnie 85% studentów przez dwadzieścia miesięcy otrzyma stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł brutto miesięcznie.
2. Cykl zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia.
3. Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych.
4. Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł brutto przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby zdrowia.


Ogólna wartość projektu: 1 972 714,68 zł.


Aktualności i ogłoszenia


Biuro Projektu znajduje się w budynku A, pokój nr 5
tel. 76 7232262, email: 800plus@pwsz.legnica.edu.pl,

Rekrutacja grupy I w roku akademickim 2018/2019 w terminie: 8 - 14 listopada br.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Projektu - 16 listopada 2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze Projektu, w budynku A pok. nr 5, w godzinach od 8.00 -14.00.


Dokumenty rekrutacyjne przesyłane mogą być mailowo na adres: 800plus@pwsz.legnica.edu.pl,
natomiast oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

 

 


 

"Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"


Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.


Centrum Symulacji Medycznej będzie obiektem wyposażonym w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale symulacyjne wyposażone będą w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentki i studentów umiejętności praktycznych.

 

  1. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
  2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
  3. PRZETARGI

W ramach realizacji projektu ruszył przetarg na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Termin składania ofert 28 sierpień 2018 r.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo pod bezpośrednim linkiem:
http://bip.pwsz.legnica.edu.pl/index.php?app=przetargi&nid=1117&y=0&status=1

Aktualności