Praktyki - Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Opiekun Praktyk : 

dr Magdalena Dąbrowska -Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  studia I stopnia

dr inż. Tomasz Stechnij - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia II stopnia

mgr Józefa Górska-Zając   Informatyka

mgr Bożena Jasiak - Kaczmarek  - Ekonomia, Zarządzanie

mge Barbara Kurkowska - Finanse rachunkowośc i Podatki

Aktualności