Informacje dotyczące praktyk zawodowych

             wtorek od godz. 9.00-12.00

             środa  od godz. 9.00-12.00

            czwartek od godz. 9.00-12.00

             piatek od god. 12.00-15.00

Sekcja ds. Praktyk Studenckich czynna w soboty

Sekcja ds. Praktyk Studenckich- przygotowuje umowy o  organizację praktyk, przyjmuje karty zgłoszenia praktyki, wydaje studentom umowy indywidualne oraz skierowania na praktykę.

Aktualności