Opłaty LCCI

Egzaminy LCCI English for Business
Opłaty egzaminacyjne na rok akademicki 2017/2018


Koszty egzaminów są podane według nowego cennika LCCI International Qualifications obowiązującego od 1 stycznia 2015 roku.


1. LCCI English for Business Written Test (egzamin pisemny)


EFB Preliminary level  220zł
EFB level 1  230zł
EFB level 2  250zł
EFB level 3  310zł


2. LCCI English for Business Speaking Test (egzamin ustny)


EFB Speaking Test 140zł (cena dotyczy wszystkich poziomów)


3. LCCI English for Business Listening Test (rozumienie tekstu słyszanego)


EFB  Listening Test 140zł (cena dotyczy wszystkich poziomów)


Egzamin pisemny sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania jest obligatoryjny natomiast egzamin ustny i egzamin sprawdzający rozumienie ze słuchu są egzaminami dodatkowymi, opcjonalnymi.


Rejestracja na egzamin jest równoznaczna z dokonaniem wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
Wpłat należy dokonać na konto:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
z dopiskiem „Egzamin LCCI English for Business z języka angielskiego”


Certyfikaty należy odbierać w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, pokój A334.

 Aktualności