praktyki - Bezpieczeństwo Wewnętrzne,

mgr Mariusz Rogowski -Opiekun Praktyk

kontakt e-mail: m.rogowski@onet.eu

 

Sekcja ds. Praktyk Studenckich, p. 30A- przyjmowanie kart zgłoszenia praktyki, wydawanie umów indywidualnych  i skierowań na praktykę

Renata Kubrycht tel. 76 723 22 21, kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl 

Daria Szymańska tel. 76 723 22 21, szymanskad@pwsz.legnica.edu.pl

 

UMOWY NA PRAKTYKĘ BĘDĄ DO ODBIORU OD 06.06.2016R. POKÓJ A 30

 


Niżej wymienieni studenci proszeni są o kontakt z opiekunem praktyk:

 

1.35447

2.36480

3. 34475

4. 31678

 

 

OFERTA PRAKTYK w KGHM w 2016r.

HARMONOGRAM PRAKTYK

 

Placówki do realizacji praktyki wskazane przez Opiekuna praktyk:

1. PIAST GROUP Sp. z o.o. w Legnicy - jest podpisane porozumienie.

2. Jednostki samorządu terytorialnego

3.  KGHM Polska Miedź S.A. - w "centrali" oraz Spółkach zależnych są komórki organizacyjne, które zajmują się bezpieczeństwem.

 

REGULAMIN PRAKTYK

Uchwała Senatu w sprawie zwalniania studentów z praktyki

Informacje Opiekuna Praktyk

Praktyka - w Piast Group Sp. z o.o. - lista studentów 2 roku

 

Studentom indywidualnie poszukującym miejsca odbycia praktyki przypominam o wydrukowaniu programu
i omówieniu szczegółowo jego realizacji w zakładzie.

 


Dotyczy tylko studentów stacjonarnych, realizujących praktyki w trakcie roku  akademickiego w terminach innych niż wyznaczone przez Wydział: 

 

Wzór podania do Dziekana Wydziału

Harmonogram + karta zgłoszenia praktyki zatwierdzona przez zakład przyjmujący

Ostateczny termin składania podań - 30.03.br.

 

Termin składania kart zgłoszenia praktyk realizowanych w czasie wakacji- 30.04.br.

 

TERMINY

Składania kart zgłoszenia praktyki realizowanej w czasie wakacji- 30.04.br

Skladania kart zgłoszenia praktyki dla studentów niestacjonarnych 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki, ale ostateczny termin zgłaszania praktyk mija 30.04.br. również w przypadku gdy praktyka będzie realizowana w m-cu maju, czy w czerwcu (do sesji).

Realizacja praktyki w trakcie wakacji od 29.06.br.-15.09.br.

Zaliczenie praktyki i wpis do indeksów : w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk- nie później niż 20.09.br.  Terrmin zaliczenia praktyki ustala opiekun praktyki


DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH:

- I ROK STUDNIÓW OD 25.04.2016r. DO 27.05.2016r.

Ostateczny termin złożenia kart zgłoszenia praktyki - 08.04.br.

Umowy będzie mozna odbierac w Sekcji ds. Praktyk od 18.04.br.

- II ROK STUDIÓW OD 31.03.2016r. DO 28.04.2016r.

 

DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH:

- I i II rok w trakcie całego semestru do 16.09.2016r.

- III rok studiów w trakcie całego semestru do 30.04.2016r.

 

 

Terminy złożenia dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki i wpisów do indeksu wyznaczą Opiekunowie Praktyk, nie później niż do 20.09.2016 r.

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki:

Studenci realizujacy praktykę, 1 egz. umowy o organizację praktyk, oddają do zaliczenia praktyki Opiekunowi praktyk mgr M. Rogowskiemu.

cykl kształcenia 2013-2016

  karta zgłoszenia praktyki

program praktyki kierunkowej II

Karta przebiegu praktyki dla osób realizujących praktykę, składamy u Opiekuna praktyk w wyznaczonym terminie

Formularz zwolnienia oraz sprawozdanie  składamy w sekretariacie dziekana

Liczba linijek w Formularzu zwolnienia nie jest obowiązująca lecz przypadkowa

cykl kształcenia 2014-2017

karta zgłoszenia

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

 Formularz zwolnienia z praktyki+ Sprawozdanie

cykl kształcenia 2015-2018

program praktyki ogólnej

karta zgłoszenia praktyki

karta przebiegu praktyki ogólnej

sprawozdanie z praktyki

Formularz zwolnienia z praktyki

Aktualności