Praktyki - ewwp mgr

Renata Kubrycht - pracownik Sekcji Praktyk , tel 76 723 22 21, kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl

 

Umowy na praktykę wakacyjną bedą do odbioru 20 czerwca br.

 

TERMINY PRAKTYK

HARMONOGRAM PRAKTYK ORAZ WYKAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

Informacje Opiekuna Praktyk

 

Rachunek  dla opiekunów praktyk w placówkach

Karty zgłoszenia praktyki należy składać w Sekcji ds. Praktyk podpisane przez dr Grażynę Maciak Opiekuna Praktyk

2 egz. umowy należy odebrać z Sekcji ds. Praktyk

1 egz. umowy podpisanej przez instytucję należy złożyc wraz z Kartą przebiegu praktyki u Opiekuna PRaktyk w Uczelni

 

 

REGULAMIN PRAKTYK

Przypominam:

1. wszyscy studenci sa zobowiązani posiadać ubezpieczenie NW na czas realizacji praktyki

2. studenci studiów stacjonarnych, którzy będą realizować praktykę w m-cach: lipiec, sierpień,  wrzesień- termin skladania kart zgloszenia praktyki - 30.04.danego roku.

3. studenci studiów niestacjonarnych, moga  realizować  praktykę w trakcie trwania roku akademickiego. Praktykę  zglaszają 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem, ale ostateczny termin zgłaszania praktyk mija 30.04.danego roku niezaleznie czy praktyka będzie realizowana w maju czy w czasie wakacji.

4. karta zgłoszenia praktyki- musi byc zaakceptowana przez Opiekuna Praktyk dr G. Maciak

Karta zgłoszenia praktyki -należy wydrukować - wypełnić- zakład pracy ma potwierdzic przyjęcie na praktykę, a następnie opiekun praktyki z Uczelni zaakceptować wybrany zakład(podpisać) i należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk w p. 30A.

PRZYPOMINAMY! na karcie zgłoszenia praktyki prosimy zaznaczyć ubezpieczenie NNW. Jeżeli Państwo macie ubezpieczenie w Uczelni wystarczy podkreślić na karcie zgłoszenie: w Uczelni, a jeżeli prywatne - należy dołaczyć do karty zgłoszenia ksero polisy

Miejsca realizacji praktyk w Legnicy:

szkoły

przedszkola

TERMINY:

Składania karty zgłoszenia praktyk zaakceptowanych przez Opiekuna Praktyk:

praktyka realizowana w trakcie roku akademickiego- 30.03.br.

praktyka realizowana w czasie wakacji - 30.04. br

Studenci niestacjonarni zgłaszają praktyki 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki, ale ostateczny termin zgłaszania praktyk mija 30.04.br., również praktyk realizowanych w m-cu maju lub w czerwcu (do sesji).

Terminy składania Kart przebiegu praktyki oraz innych wymaganych dokumentów wskaże Opiekun Praktyk.

Dokumenty do zaliczenia praktyki

 

DOKUMENTY MAJĄ BYĆ WYPEŁNIONE KOMPUTEROWO !!!

cykl kształcenia 2014-2016

cykl kształcenia 2015-2017 praktyka wprzedszkolu 160 godzin

Aktualności