Praktyki - zip

 dr Magdalena Dąbrowska Opiekun Praktyk

dr Tomasz Stechnij Opiekun Praktyk - studia II stopnia

Renata Kubrycht -   Sekcja ds. Praktyk Studenckich, tel. 76 723 22 21, e-mail : kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl

Daria Szymańska -  Sekcja ds. Praktyk Studenckich, tel. 76 723 22 21, e- mail: szymanskad@pwsz.legnica.edu.pl

HARMONOGRAM PRAKTYK

1 egz. umowy, podpisanej przez zakład pracy/instytucję, należy złożyc wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk

UMOWY NA PRAKTYKĘ BĘDĄ DO ODBIORU OD  06.06.2016r. POKÓJ A30

 

GLS Filia w Legnicy poszukuje studentów do pracy.

Kontakt w GLS Paweł Cichy 695 020 275 lub w Sekcji Praktyk p. 30A

Dynamicznie rozwijająca się na terenie całego kraju wypożyczalnia aut z OC sprawcy" EuCocar" zaprasza chętne osoby do pracy lub do odbycia praktyk w swojej siedzibie w Legnicy przy ul.Kawaleryjskiej 8.

Poszukujemy pracownika biurowego,infolinii oraz na stanowisko logistyka. Praca w miłym zgranym zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie wypożyczalni aut.

Zainteresowane osoby proszę o wysyłanie swojego CV na meila: m.danek@eucocar.pl.

 

PRAKTYKI w KGHM w 2016r.

 

Umowy na praktykę należy odbierać w w p. 30A

 

 Przykładowe miejsca realizacji praktyki

Lista zakładów, które podpisały umowę o organizację praktyk z Uczelnią:

1. SANHA Polska Spółka z o.o. Legnica

2. Voss Automotive Polska Sp. z o.o. Nowa Wieś Legnicka

3. Feerum SA Chojnów

4. Gates Polska Sp. z o.o. Legnica

5. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA Legnica

6. Wezi-tec Sp. z o.o. Legnica 

7. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Polkowice

8. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy SA

9. Raben Polska Sp. z o.o. Legnica

10. GLS Poland Sp. z o.o.

11. Winkelmann Sp. z o.o. Legnica

REGULAMIN PRAKTYK

Uchwała Senatu w sprawie zwalniania studentów z praktyki

Karta zgłoszenia praktyki -należy wydrukować - wypełnić- zakład pracy ma potwierdzic przyjęcie na praktykę, a następnie opiekun praktyki z Uczelni zaakceptować wybrany zakład(podpisać) i należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk w p. 30A.

PRZYPOMINAMY! na karcie zgłoszenia praktyki prosimy zaznaczyć ubezpieczenie NNW. Jeżeli Państwo macie ubezpieczenie w Uczelni wystarczy podkreślić na karcie zgłoszenie: w Uczelni, a jeżeli prywatne - należy dołaczyć do karty zgłoszenia ksero polisy

Studenci stacjonarni ubiegający się o praktykę w trakcie trwania roku akadem. zobowiązani są złożyć
w sekretariacie Dziekana:

Podanie o praktykę w ciągu roku akademickiego- dotyczy tylko studentów stacjonarnych

harmonogram

Podanie wraz z harmonogramem składać należy 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki.

Ostateczny termin składania podań 30.03.br.

Program praktyk i dokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

dokumenty  praktyki 

W formularzu zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

Program praktyk i dokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, ktorzy rozpoczęli naukę w roku  akademickim 2013/2014 i później

 dokumenty praktyki

W formularzach zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, którzy rozpoczeli nauke w roku akademickim 2014-2015 i później

Regulamin praktyk

Program praktyk

semestr II

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr IV

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta nprzebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr VI

Karta modułu

Karta modułu IBP

Formilarz zwolnienia SSP

Formularz zwolnienia LWP

Formularz zwolnienia IBP

Karta przebiegu praktyki SSP

Karta przebiegu praktyki LWP

Karta przebiegu praktylki IBP

Sprawozdanie

Dokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, którzy rozpoczeli naukę w roku akademickim 2013/2014 i później

Program praktyk

semestr II

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr IV

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr VI

Karta modułu SSP

Karta modułu LWP

Karta modułu IBP

Formularz zwolnienia SSP

Formularz zwolnienia LWP

Formularz zwolnienia IBP

Karta przebiegu praktyki SSP

Karta Przebiegu praktyki LWP

Karta przebiegu praktyki IBP

 

Sprawozdanie

 

DOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI DLA STUDENTÓW II STOPNIA

 

Program praktyk

Karta przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia z praktyki

Aktualności