Praktyki - informatyka

mgr Józefa Górska-Zając   Opiekun Praktyk

 

1 egz. umowy, podpisany przez zakład pracy należy złożyć wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk

Informacje Opiekuna Praktyk

Zakłady

oferta praktyk

HARMONOGRAM PRAKTYK

TERMINY

Karty zgłoszenia praktyki zaakceptowane przez Opiekuna Praktyk należy złożyć do 30.04.br

Praktykę należy zrealizować w terminie od 29.06.br.-15.09.br.

UMOWY NA PRAKTYKĘ BĘDĄ DO ODBIORU OD  06.06.2016r. POKÓJ A30

 

Oferty praktyk

NEW MILLENNIUM Spółka z  o.o. w Legnicy, ul. ZŁotoryjska 73/2

 kontakt: kw@newmillennium.pl

REGULAMIN PRAKTYK

Uchwała Senatu w sprawie zwalniania studentów z praktyki

Karta  zgłoszenia praktyki -należy wydrukować - wypełnić- zakład pracy ma potwierdzic przyjęcie na praktykę, a następnie opiekun praktyki z Uczelni zaakceptować wybrany zakład(podpisać) i należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk w p. 30A.

PRZYPOMINAMY! na karcie zgłoszenia praktyki prosimy zaznaczyć ubezpieczenie NNW. Jeżeli Państwo macie ubezpieczenie w Uczelni wystarczy podkreślić na karcie zgłoszenie: w Uczelni, a jeżeli prywatne - należy dołaczyć do karty zgłoszenia ksero polisy

Podanie o praktykę w trakcie roku akademickiego- dotyczy tylko studentów stacjonarnych

harmonogram

Dokumenty dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013

Program

Karta przebiegu praktyki 4 sem

Karta przebiegu praktyki 6 sem

Formularz zwolnienia 2 rok

Formularz zwolnienia 3 rok

sprawozdanie

Wymogi do sprawozdania obowiązuje wszystkich studentów: zwolnionych z praktyki i odbywających praktykę.

W formularzu zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

 

Dokumenty dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 i później

Program

Karta przebiegu praktyki 2 sem z opinią zakładowego Opiekuna praktyk

Karta przebiegu praktyki 4 sem

Karta przebiegu praktyki 6 sem

Formularz zwolnienia  1 rok

Formularz zwolnienia  2 rok 

Formularz zwolnienia 3 rok

SPRAWOZDANIE obowiązuje wszystkich studentów: zwolnionych z praktyki i odbywających praktykę

 W formularzu zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

Aktualności