Praktyki - ekonomia

mgr Bożena Jasiak -Kaczmarek Opiekun Praktyk

 

Pracownicy

Renata Kubrycht, tel. 76 723 22 21

Daria Szymańska, tel. 76 723 22 22

HARMONOGRAM PRAKTYK

 

 

1 egz. umowy, podpisany przez zakład pracy/instytucję, należy oddać wraz z kartą przebiegu praktyki  Opiekunowi praktyk

 

 

Karta zgłoszenia praktyki -należy wydrukować - wypełnić- zakład pracy ma potwierdzic przyjęcie na praktykę, a następnie opiekun praktyki z Uczelni zaakceptować wybrany zakład(podpisać) i należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk w p. 30A.

PRZYPOMINAMY! na karcie zgłoszenia praktyki prosimy zaznaczyć ubezpieczenie NNW. Jeżeli Państwo macie ubezpieczenie w Uczelni wystarczy podkreślić na karcie zgłoszenie: w Uczelni, a jeżeli prywatne - należy dołaczyć do karty zgłoszenia ksero polisy

Podanie o praktykę w trakcie trwania roku akademickiego- dotyczy tylko studentów stacjonarnych

harmonogram

REGULAMIN PRAKTYK

 

TERMINY PRAKTYK

Karty zgłoszenia praktyki należy złożyć do 30.04.br.

Praktykę wakacyjną studenci są zobowiązani odbyć w terminie od 29.06.br.-15.09.br.

Termin zaliczenia praktyki ustala opiekun praktyk

Oferty praktyk 

TAURON Dystrybucja www.tauron-dystrybucja.pl/pl/praktyki

 KGHM Polska Miedź SA oferuje praktyki w 2016r.

  Winkelmann Sp. z o.o.

Dokumenty i informacje dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Program praktyk - pobierz

karta przebiegu praktyki dla 4 sem

karta przebiegu praktyki dla 6 sem

Formularz zwolnienia 4 sem 

Formularz zwolnienia 6 sem

sprawozdanie

W formularzach zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

Dokumenty i informacje dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Program praktyk- pobierz

Karta przebiegu praktyki  2 sem

Karta przebiegu praktyki  4 sem

Karta przebiegu praktyki  6 sem

Formularz zwolnienia z praktyki 4 sem

Formularz zwolnienia z praktyki 6 sem

Sprawozdanie : wszyscy studenci zobowiązani są napisać sprawozdanie z praktyki: odbywający praktykę jak również starający się o zwolnienie z obowiązki odbywania praktyki

 W formularzach zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

Aktualności