praktyki - Administracja,

 

Sekcja ds. Praktyk Studenckich - przyjmuje karty zgłoszenia praktyki, wydaje umowy indywidualne oraz skierowania na praktyki.

Pracownicy Sekcji ds. Praktyk

Renata Kubrycht p. 30A, tel. 76 723 22 21, kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl

Daria Szymańska- szymanskad@pwsz.legnica.edu.pl


 

UMOWY NA PRAKTYKĘ BĘDĄ DO ODBIORU OD  06.06.2016r. POKÓJ A30

 

 

Uchwała Senatu w sprawie warunków zwalniania studentów z praktyki

REGULAMIN PRAKTYK

HARMONOGRAM PRAKTYK

Karta zgłoszenia praktyki

1 egz. umowy, podpisany przez zakład pracy/instytucję, należy złożyć wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk

GLS Filia w Legnicy poszukuje studentów do pracy.

Kontakt : Paweł Cichy 695 020 275 lub w Sekcji Praktyk p. 30A

 

PRAKTYKI w KGHM w 2016r.

TERMINY

Dla studentów stacjonarnych:

- I rok studiów od 25.04 2016r. do 27.05.2016r.

Ostateczny termin złożenia kart zgłoszenia praktyki do 08.04.br.

Umowy można odbierać z Sekcji ds. Praktyk od 18.04.br

- II rok studiów od 31.03.2016r. do 28.04.2016r.

Dla studentów niestacjonarnych:

- I i II rok studiów w trakcie całego semestru do 16.09.2016r.

- III rok studiów w trakcie całego semestru do 30.04.2016r.

 

 

Kartę zgłoszenia praktyki realizowanej w czasie wakacji należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk do- 30.04.br

Kartę zgłoszenia praktyki studenci niestacjonarni są zobowiązani złożyć  2 tyg. przed planowanym terminem praktyki, ale ostateczny termin zgłaszania praktyk mija 30.04.br. również w przypadku gdy praktyka będzie realizowana w m-cu maju, czy w czerwcu (do sesji).

Terminy złożenia dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki i wpisów do indeksu wyznaczą Opiekunowie Praktyk, nie później niż do 20.09.danego roku. Terminy zaliczenia praktyki ustala opiekun praktyki.

 

Dotyczy tylko studentów stacjonarnych, realizujących praktyki w trakcie roku  akademickiego w terminach innych niż wyznaczone przez Dziekana: 

Wzór podania do Dziekana Wydziału

Harmonogram+ karta zgłoszenia praktyki zatwierdzona przez zakład przyjmujący

Ostateczny termin  złożenia podań 30.03.br. jeżeli praktyka będzie realizowana w miesiącach : kwiecień, maj, czerwiec do sesji egzaminacyjnej.

 

Dokumenty do zaliczenia praktyk:

Studenci realizujący praktykę, 1 egz. umowy dostarczają Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki

cykl kształcenia 2013-2016:

 

program praktyk

karta przebiegu praktyki

formularz zwolnienia

 

cykl kształcenia 2014-2017

program praktyk

karta przebiegu praktyki

formularz zwolnienia

załącznik do karty przebiegu praktyki

 

cykl kształcenia 2015-2018

 

program praktyk

karta przebiegu praktyki

formularz zwolnienia

załącznik do karty przebiegu praktyki

 

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!


 

 

Oferty Praktyk

 KGHM Polska Miedź SA oferuje praktykę w Departamencie Rozwoju Kadr

Firma Adecco Poland Sp. z o.o. w Legnicy oferuje praktyki

Kancelaria Notarialna: Agnieszka Środek-Tesarska Notariusz, tel. 76 724 07 87

KANCELARIA PRAWNA KRÓL i WESPÓLNICY  z siedzibvą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 261. KANCELARIA ZAPEWNIA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Dynamicznie rozwijająca się na terenie całego kraju wypożyczalnia aut z OC sprawcy" EuCocar" zaprasza chętne osoby do pracy lub do odbycia praktyk w swojej siedzibie w Legnicy przy ul.Kawaleryjskiej 8.

Poszukujemy pracownika biurowego,infolinii oraz na stanowisko logistyka. Praca w miłym zgranym zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie wypożyczalni aut.

Zainteresowane osoby proszę o wysyłanie swojego CV na meila: m.danek@eucocar.pl.

 

Aktualności