praktyki_ewwp

Opiekun Praktyk Pedagogicznych: dr Grażyna Maciak

Rachunek dla Opiekuna Praktyk w placówce

Sekcja ds. Praktyk Studenckich czynna w soboty

Umowy na praktykę wakacyjną będa do odbioru 20 czerwca br.

Studenci odbierają 2 egz. umowy z Sekcji ds. Praktyk

1 egz. podpisanej umowy przez instytucję, należy złożyć wraz z kartą przebiegu praktyki  u Opiekuna Praktyk

HARMONOGRAM PRAKTYK

REGULAMIN PRAKTYK 

Zarządzenie Dziekana w sprawie terminów praktyk

 

 

Karta zgłoszenia praktyki: -należy wydrukować - wypełnić- zakład pracy ma potwierdzic przyjęcie na praktykę, a następnie opiekun praktyki z Uczelni dr G. Maciak: zaakceptować wybrany zakład(podpisać)
i należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk w p. 30A.

PRZYPOMINAMY! na karcie zgłoszenia praktyki prosimy zaznaczyć ubezpieczenie NNW. Jeżeli Państwo macie ubezpieczenie w Uczelni wystarczy podkreślić na karcie zgłoszenie: w Uczelni, a jeżeli prywatne - należy dołaczyć do karty zgłoszenia ksero polisy

Obowiązkowe dokumenty do zaliczenia praktyki

Studenci realizujący praktykę, 1 egz. umowy o organizacje praktyk, oddaja do zaliczenia praktyki Opiekunowi praktyk wraz z innymi dokumentami.

cykl kształcenia 2012-2015

cykl kształcenia  2013-2016

cykl kształcenia 2014-2017

Informacje Opiekuna Praktyk

Harmonogram i program praktyk dla studentów III sem. realizujących praktykę w:

Szkole Podstawowej Nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy, ul. Jaworzyńska 47

 

TERMINY:

Składania karty zgłoszenia praktyk zaakceptowanych przez Opiekuna Praktyk:

praktyka realizowana w trakcie roku akademickiego- 30.03.br.

praktyka realizowana w czasie wakacji - 30.04. br

Studenci niestacjonarni zgłaszają praktyki 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki, ale ostateczny termin zgłaszania praktyk mija 30.04.br., również praktyk realizowanych w m-cu maju lub w czerwcu (do sesji).

Terminy składania Kart przebiegu praktyki oraz innych wymaganych dokumentów wskaże Opiekun Praktyk.

Harmonogram praktyk

Aktualności