Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości  zgodnie z poniższą tabelą:

 

kierunek

przedmioty

Administracja

- język polski,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie,

Bezpieczeństwo wewnętrzne - język polski,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia,
Coaching Zdrowego
Stylu Życia
-biologia,
-język obcy,
-jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Dietetyka

- biologia,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski,
Energetyka

- matematyka,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: fizyka(fizyka i astronomia), chema lub informatyka lub język polski

Filologia (specjalność: filologia angielska)

- język angielski,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub drugi język obcy,

Finanse, rachunkowość i podatki

- język obcy,
-matematyka lub język polski,
- jeden z wybranym przedmiotów: matematyka, (jeśli nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski(jeżeli wcześniej nie został wybrany)

Fizjoterapia

- biologia,
- język obcy,
-jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia) matematyka lub język polski
Informatyka

- matematyka,
- język angielski,
- jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka,

Inżynieria Procesów
Produkcyjnych*
- matematyka,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), chemia lub informatyka
Logistyka
i Transport
- język obcy,
- matematyka,
- jeden z wybranych przedmiotów:  fizyka (fizyka i astronomia), informatyka lub język polski,
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - język polski,
- język obcy(nowożytny),
- jeden z wybranych przedmiotów: biologia, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie,
Pielęgniarstwo - biologia,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski,
Prawo - język polski,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie
Ratownictwo medyczne

- biologia,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka,  chemia lub fizyka (fizyka i astronomia),

Zarządzanie

- język obcy
- matematyka lub język polski,
- jeden z wybranych przedmiotów: geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski (jeżeli nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli wcześniej nie została wybrana),

Zarządzanie i inżynieria produkcji

- matematyka,
- język obcy,
- jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka,

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne za jeden najkorzystniejszy wynik z wyżej wymienionych przedmiotów według następujących zasad:

Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

 

Egzamin dojrzałości
"Stara matura"
(oceny)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom podstawowy
(procenty punktów)

Egzamin maturalny
"Nowa matura"
poziom rozszerzony
(procenty punktów)

Punkty
rekrutacyjne

2

30% - 44%

 

20

3

45% - 58%

 

40

4

59% - 72%

30% - 50%

60

5

73% - 86%

51% - 69%

80

6

87% - 100%

70% - 100%

100


Egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate)

 

Poziom SL lub HL

Punkty rekrutacyjne

2

50

3

60

4

70

5

80

6

90

7

100

 

Egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate)

 

Wynik EB Punkty rekrutacyjne
0,00 - 5,99 0
6,00 - 6,50 30
6,51 - 7,00 40
7,01 - 7,50 50
7,51 - 8,00 60
8,01 - 8,50 70
8,51 - 9,00 80
9,01 - 9,50 90
9,51 - 10,00 100

 

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonego kierunku/kierunków studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów

 

 


Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:
Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11

email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl


Punkt informacyjny ws rekrutacji czynny jest

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

(do 06.09.2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00)

w pokoju 34 w bud. A

 

 

Aktualności