OPŁATY – kandydat, student

 

Wysokości opłat semestralnych za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 dla:


1. studentów niestacjonarnych

Studia pierwszego stopnia
Kierunek
wysokość opłat za jeden semestr
Administracja
1 800,00 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
1 800,00 zł
Coaching zdrowego stylu życia 3 000,00 zł
Filologia - filologia angielska
2 200,00 zł
Finanse, rachunkowość i podatki 2 200,00 zł
Informatyka 2 200,00 zł
Inżynieria procesów produkcyjnych*
2 300,00 zł
Inżynieria testowa 2 800,00 zł
Logistyka i transport* 2 300,00 zł
Pedagogika 2 200,00 zł
Zarządzanie 1900,00 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2 200,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek
wysokość opłat za jeden semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzne
2 200,00 zł
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2 100,00 zł
Pielęgniartwo 3 000,00 zł
Jednolite studia magisterskie
Prawo 2 500,00 zł

* kierunek będzie prowadzony po uzyskaniu zgody właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego

 

Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w całości lub w trzech ratach.

Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.

Wysokości rat, w zależności od kwoty opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru ustalonej dla określonego kierunku i specjalności:

 

Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru
I rata
II rata
III rata
1 800,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
1 900,00 zł
700,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
2 100,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
2 200,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
2 300,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
2 500,00 zł
900,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
3 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł


Terminy dokonania płatności w  w ratach w semestrze zimowym:1) I rata:
a) studenci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji podstawowej - do 3 października 2018 r.
b) studenci przyjęci na I rok studiów w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej
- do 26 października 2018 r.
c) pozostali studenci - do 3 października 2018 r.
2) II rata - do 7 listopada 2018 r.
3) III rata - do 7 grudnia 2018 r.


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:
1) I rata - do 20 lutego 2019 r.
1) II rata - do 20 marca 2019 r.
2) III rata - do 24 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2018/2019:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2017/2018:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 

 

Wzory umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2016/2017:


1) na studia stacjonarne,
2) na studia niestacjonarne,
3) na studia stacjonarne dla kierunków z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
4) na studia niestacjonarne dla kierunków z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

 

Aktualności