Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wynosi:

1) opłata w wysokości 40 zł - dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) opłata w wysokości 85 zł - dla pozostałych kandydatów.

 

Indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę, generuje się w portalu rekrutacyjnym, po wybraniu kierunku