Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów

Prorekto, Helena Babiuch, PWSZ Legnica

 

 

 

 

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów

 

dr Helena Babiuch


Sekretariat Prorektora: tel. 76 723 22 82

email: babiuchh@pwsz.legnica.edu.pl

pokój 126

 

 

 

 

 


Dr Helena Babiuch jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tu również obroniła rozprawę doktorską w 2007 roku z zakresu nauk prawnych. Ukończyła studia podyplomowe zarządzanie finansami w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

W pracy dydaktycznej dr Helena Babiuch zajmuje się przede wszystkim procedurami administracyjnymi, natomiast zakres zainteresowań i badań naukowych obejmuje także prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawa dziecka, prawo oświatowe, prawo do nauki. Na dorobek naukowo-badawczy składają się publikacje, artykuły, uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana m.in. w 2002 r. nagrodą Wojewody Dolnośląskiego za osobisty wkład we wszechstronne przygotowanie uczniów i popularyzację nauki na Dolnym Śląsku oraz w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Aktualności