pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
  • Program Dnia Otwartych Drzwi w PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • kwadrans akademicki pwsz legnica
  • Płatne praktyki dla naszych studentów !
  • spacer wirtualny
  • film promocyjny
Kamola na Witelon Jam Session

Patrycja Kamola, będzie gościem Witelon Jam Session, który odbędzie się 16 marca bieżącego roku o godzinie 19 w Domu Studenta naszej Uczelni. Legniczanka wystąpi z repertuarem ze swojej debiutanckiej płyty „Czekając na miłość", nad którą mecenat artystyczny objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

 

Patrycja Kamola na Witelon Jam Session

Patrycja Kamola, będzie gościem Witelon Jam Session, który odbędzie się 16 marca bieżącego roku o godzinie 19 w Domu Studenta. Legniczanka wystąpi z repertuarem ze swojej debiutanckiej płyty „Czekając na miłość", nad którą mecenat artystyczny objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona.

 

 

„Wykład Otwarty” z cyklu „Jak zostać autorem własnej kariery”

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza studentów wszystkich kierunków studiów na „Wykład Otwarty" z cyklu „Jak zostać autorem własnej kariery".

 

Bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

 

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY Z MATEMATYKI!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

 

Bezpłatny kurs na PWSZ przed maturą z matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

 

Biblioteka w PWSZ im. Witelona – bez barier

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do możliwości osób niepełnosprawnych. Wszystkie jej agendy oznakowane są identyfikatorami w języku Braille'a.

 

Biblioteka PWSZ bez barier

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do możliwości osób niepełnosprawnych. Wszystkie jej agendy oznakowane są identyfikatorami w języku Braille'a.Legnica - biblioteka PWSZ im. Witelona bez barier

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zgromadziła już blisko 82 000 woluminów w języku polskim i językach obcych, prenumeruje 113 tytułów czasopism w wersji drukowanej i kilkanaście tytułów w wersji elektronicznej.

 

Studenci z programu Erasmus+ wybierają Legnicę

Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało spotkanie informacyjne dla studentów z zagranicy, którzy w semestrze letnim roku akademickim 2016/2017 rozpoczęli studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w ramach programu Eramus+.

 


Zobacz wszystkie informacje

<<< prev
next>>>