pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
  • rekrutacja pwsz legnica
  • rekrutacja pwsz legnica
  • kwadrans akademicki pwsz legnica
  • Płatne praktyki dla naszych studentów !
  • spacer wirtualny
  • film promocyjny
Wybierz studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

 

 

PWSZ Legnica - jak wypadła w rankingu?

PWSZ Legnica - jak wypadła w rankingu? Legnicka uczelnia klasyfikowana jest w¶ród placówek o podobnym profilu kształcenia, czyli w¶ród uczelni zawodowych. Na tym tle zajęła trzecie miejsce w kraju.

 

Legnicka PWSZ trzecia w kraju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła trzecie miejsce w 18. edycji Rankingu Szkół Wyższych prowadzonego przez miesięcznik „Perspektywy".

 

 

 

PWSZ w pierwszej trójce najlepszych uczelni w Polsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce w¶ród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce w 18. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2017 miesięcznika Perspektywy.

PWSZ im. Witelona w Legnicy w trójce najlepszych Uczelni w Polsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce w w¶ród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce w ogłoszonej 18. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2017 przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy.

 

Wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

 

 

Wybierz studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

 

 

PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy rozpoczęła rekrutację na studia na rok akademicki 2017/2018. Kandydaci na studia mog± do 4 sierpnia rejestrować się w systemie elektronicznej rekrutacji dostępnej na stronie internetowej uczelni www.pwsz.legnica.edu.pl

 

W PWSZ o medycynie w teorii i praktyce

Dzi¶ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy I Konferencja Naukowa pn. Medycyna - teoria i praktyka. Tematem poszczególnych wykładów będ± m.in. postępy w diagnostyce i terapii nowotworów hematologicznych, wpływ pacjenta na skrócenie fazy przedszpitalnej czy rola węglowodanów w życiu człowieka.

 

 

Milenialsi wkraczaj± na rynek pracy

Milenialsi wkraczaj± na rynek pracy [ZDJĘCIA] 63 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w II edycji warsztatów ,,Jak zdobyć pracodawcę? Milenialsi wkraczaj± na rynek pracy''.

 


Zobacz wszystkie informacje

next >>>