Aktualności

2018-11-09 Injauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.

2018-11-09 Injauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy. fot_Z_Gol 2018-11-09 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.


2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy. fot_Zbigniew_Gol 2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.


2018-10-30 KOLACJA NARODÓW '2018.

2018-10-30 KOLACJA NARODÓW '2018, ERASMUS. PWSZ LEGNICA, fot. Zbigniew Gol 2018-10-30 KOLACJA NARODÓW '2018.


2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników medycznych z PW

2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników medycznych z PWSZ Legnica i „Pozorantów” - studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.PWSZ Legnica, fot. Z. Gol 2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Legnica-2", ratowników medycznych z PWSZ Legnica i "Pozorantów" - studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.


2018-10-24 Konferencja naukowa „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.

2018-10-24 Konferencja naukowa „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.PWSZ Legnica, fot. Z. Gol 2018-10-24 Konferencja naukowa "Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego".


2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.

2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.PWSZ Legnica 2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.


2018-10-16 Konferencja ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.

2018-10-16 Konferencja ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”. 2018-10-16 Konferencja "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim".


2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię

2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz. 2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020".


2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”.

2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”.PWSZ Legnica, fot. Z. Gol 2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa "Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrozenia, nadzieje, wyzwania".


Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.

2018-10-08 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy, fot. Zbigniew Gol 2018-10-08 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych