Aktualności

lp Tytuł
1 Technikum Akademickie w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym
2 2018-12-21 Spotkanie wigilijne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
3 2018-12-17 Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica.
4 Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
5 2018-12-12 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
6 2018-12-11 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
7 2018-11-23 Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
8 2018-11-20 „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”. Warsztaty przeznaczone dla starostów grup i innych zainteresowanych studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy zorgani
9 2018-11-16 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
10 2018-11-09 VI Konferencja naukowa „Współczesne Wyzwania Ratownictwa Medycznego - Legnica 2018. Psychologia i psychiatria w ratownictwie medycznym”
11 2018-11-09 Injauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
12 2018-11-09 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
13 2018-10-30 KOLACJA NARODÓW \'2018.
14 2018-10-24 Pokaz realizacji dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu PSP Legnica - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno–Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników medycznych z PW
15 2018-10-24 Konferencja naukowa „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.
16 2018-10-22 Immatrykulacja Uczniów I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
17 2018-10-16 Konferencja ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
18 2018-10-10 Podpisanie Umowy o dofinansowaniu programu operacyjnego \"Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020\". W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię
19 2018-10-09 I Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno - społeczne aspekty wychowania w dobie XXI w. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”.
20 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
21 2018-10-06 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków i Dietetyków wsparli akcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy \"Biała sobota\".
22 Pierwszy dzień zajęć studenckich w roku akademickim 2018/2019
23 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie.
24 2018-09-26 Studenci z międzynarodowej wymiany ERASMUS po zapoznaniu sie z uczelnią, zwiedzali Legnicę.
25 Koncert Finałowy \"Bal Renesansowy\"
26 Przysięga studentów-ochotników Legii Akademickiej
27 2018-07-16 Wolontariusze z PWSZ im. Witelona w Legnicy na Ukrainie.
28 2018-07-13 Konkurs Amatorskich Zespołów Bluesowych XI Edycji Festiwalu Ścinawski Blues nad Odrą o nagrodę Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy.
29 2018-07-02 Uczelnia gościła dzieci z Ukrainy. Jest to kolejna edycja spotkań. \"Akcja Letnia Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi piastowskiego Dolnego Śląska\" odbywa się przy współudziale mieszkańców
30 2018-07-02 Czas egzaminów zawodowych i obron dyplomów.
31 2018-06-28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy nagrodzona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych \"Uczelnia Liderów\".
32 2018-06-16 PIKNIK POWITANIE LATA\\\'2018. Taneczne zakończenie obchodów Jubileuszu 20-Lecia Uczelni.
33 2018-06-15 Uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
34 2018-06-15 Zdeponowanie Kapsuły Czasu dla potomnych z okazji Jubileuszu 20 Lecia Uczelni.
35 2018-06-11 Wręczenie kart powołania na ćwiczenia w ramach Legii Akademickiej.
36 2018-06-11 Kolej w regionach - zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. Konferencja naukowa współorganizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
37 KUCHNIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
38 2018-06-05 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
39 2018-06-04 „Współczesne zagrożenia epidemiologiczne” – wykład otwarty prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Gładysza. Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legn
40 ”KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”
41 GRUSZKA CUP 3. Kolejna edycja imprezy sportowej prowadzonej przez Piotra Gruszkę – kapitana reprezentacyjnej drużyny siatkarskiej. Cykl zorganizowany pod patronatem J. M. Rektora Państwowej Wyżs
42 Juwenalia 2018 - dzień drugi
43 2018-05-18 Juwenalia 2018 - dzień pierwszy
44 2018-05-17 Juwenalia 2018 - korowód
45 Uroczyste rozdanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej
46 Inscenizacja procesu karnego na zaliczenie przedmiotu proces karny na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopień.
47 dr Andreas Schenkel, Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland z wzytą w PWSZ im. Witelona w Legnicy
48 Juwenalia 2018 - przedbiegi
49 2018-05-13 24. JAWORSKIE KONCERTY POKOJU 2018. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygent-Dainius Pavilionis. W programie: utwory W. A. Mozarta, L. van Beethovena.
50 Juwenalia 2018 - turniej gier planszowych
51 Spotkanie poetyckie z Paulą Nowak
52 XXX Międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polskich.
53 II Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków
54 Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - Półfinał D
55 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2018
56 2018-04-10 Edukacja żywieniowa wraz z warsztatami prowadzona przez studentów II roku Kierunku Dietetyka. Uczestnikami dzisiejszych warsztatów były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Szkoły Podsta
57 Wolontariusze z kierunku Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy wspierali podczas biegu i na mecie biegaczy Biegu “Bitwy Pod
58 Pierwsze z cyklicznych szkoleń kadry PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego organizowanych przez Koło Naukowe Młodych Medyków.
59 2018-04-05 II Otwarty Przegląd Muzyczny
60 2018-04-04 Wsparcie wolontariuszy z PWSZ im. Witelona w Legnicy 14. Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży \\\\
61 2018-03-22 „Wydarzenia Marca’68 – przyczyny i następstwa”- konferencja naukowa.
62 2018-03-21 Wernisaż wystawy pokonkursowej II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”.
63 2018-03-09 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Mini Targów Pracy pn. „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy”. Targi zorganizowane zostały w partnerskim Zespole Szkół
64 2018-03-07 Wykład prof. Svitlany Shchudlo z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Ivana Franki w Drohobyczu. Wykłady ramach programu Erasmus na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
65 Finał gry fabularnej \"Kosmici z kosmosu\"
66 EKSCYTUJĄCA GRA FABULARNA
67 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy, 16-18.02.2018 r.
68 2018-02-14 Uczelnia wita studentów Erasmus+. Spacer po Legnicy. Our University welcomes Erasmus+ students. Walk around Legnica.
69 2018-02-13 KABARET STARSZYCH PANÓW - przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz. Koncert w ramach Witelon Music Night.
70 IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne
71 Noworoczne spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
72 2018-01-22 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.
73 2018-01-19 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa \"Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu\". Organizatorem jest Koło Naukowe Alternatywa.
74 2018-01-18 Spotkanie z Allison Peat z firmy Oracle
75 Warsztaty z Podstaw psychologii
76 2018-01-14 Studenci Koło Młodych Medyków wraz z mieszkańcami Legnicy grali w 26. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W składzie Orkiestry znalazło się wielu studentów i absolwentów PWSZ im. Witelo
77 2017-12-20 Spotkanie świąteczne studentów K.N. Młodych Medyków
78 2017-12-18 Multicultural Christmas meeting - organised by Business English Students` Association - Międzynarodowe spotkanie świąteczne przyjaciół KN Języka Biznesu.
79 2017-12-18 Spotkanie z cyklu \"BIBLIOTEKA NA BIS\"
80 2017-12-12 Spotkanie świąteczne pracowników i przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawiodowej im. Witelona w Legnicy.
81 2017-12-11 Spotkanie świąteczne w gronie przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
82 2017-12-06 Finał akcji mikołajkowej 2017.
83 2017-12-06 \"DOBRO Z POMYSŁEM\"
84 2017-12-05 Wyjazd studentów z K.N. \"Laborum\" i RUSS na warsztaty do Zielonej Góry.
85 2017-12-01 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
86 2017-11-27 IV TARGI KÓŁ NAUKOWYCH
87 2017-11-27 Realizacja projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”.
88 2017-11-17 Wręczenie Dyplomu \"MAGISTER HONORIS CAUSA\" studentom z pięcioletnim \"stażem studenckim\".
89 2017-11-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WHSiH.
90 2017-11-16 I edycja warsztatów z cyklu „KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI”.
91 2017-11-10 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych.
92 2017-11-08 Spotkanie ze studentami zainteresowanymi programem Legia Akademicka. Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.
93 2017-10-31 POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH. Wolontariusze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka’ przebywali na Ukrainie w Snitkowie i Barze w dniac
94 2017-10-19 Umowa o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. W ramach tej umowy BZ WBK umożliwi pracow
95 2017-10-19 Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl warsztatów z zakresu informatyki, logistyki, biznesu. Wykłady i warsztat
96 2017-10-11 KONFERENCJA NAUKOWA WOLONTARIAT – DROGA DO ROZBUDZANIA POTRZEBY/PASJI POMAGANIA INNYM ORAZ KSZTAŁTOWANIA OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW. POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II –
97 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
98 2017-10-05 Wykład prof. UJ, dr. hab. n. med. Jacka Legutko dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.
99 2017-10-05 UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Wykład przedstawicieli ZUS dla studentów
100 2017-09-29 Galą w Legnickim Centrum Kultury zakończył się XX Dolnośląski Festiwal Nauki w Legnicy. Koncert Orkiestry Wojsk Lądowych uświetnił jubileusz. Fot. Piotr Krzyżanowski
101 2017-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
102 2017-09-26 Prezentacja drużyn MKS Ikar Legnica w sezonie 2017/2018. AZS PWSZ Legnica ma mocna Ekipę!
103 Wizyta władz Uczelni w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu
104 2017-09-04 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
105 2017-08-09 Jubileusz 85 lat prof. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego - Rektora Seniora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
106 2017-08-08 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
107 2017-08-04 Trwa przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych przyszłych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ten etap rekrutacji zakończy się 8 sierpnia.
108 2017-07-20 Studenci pomagali Rodakom z Ukrainy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy włączyła się w akcję humanitarną „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Nasi studen
109 2017-07-13 Praktyki pilotażowe z Czerwonym Kapturkiem w tle.... Studentki Pedagogiki na zakończenie praktyk studenckich wzięły udział w corocznym czytaniu bajek dla dzieci z Miejskiego Przedszkola prz
110 2017-07-08 23. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert Kameralny \"Soli Deo Gloria / Bach i Luter na dwa klawesyny”. Wykonawcy - Aleksandra i Alexander Ferdinand Grychtolik. Cykl koncertów sponsorowa
111 2017-07-08 Wyjazd na Ukrainę w ramach społecznej akcji \"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia\". Udział studentów i opiekunów z PWSZ im. Witelona w Legnicy przebiega pod patronatem Dolnośląskiego Urz
112 20-17-06-26 i 27 OBRONY DYPLOMÓW I SESJE EGZAMINACYJNE.
113 2017-06-24 Adam Bałdych Trio - koncert Jazzowy 23. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Adam Bałdych - skrzypce, Szymon Mika - gitara, Krzysztof Dys - instr. klawiszowe. Cykl koncertów sponsorowany
114 Symulacja negocjacji międzynarodowych -Studentów z Anglojęzycznego Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
115 2017-06-08 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
116 2017-06-05 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty” – wernisaż.Organizatorem Konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólno
117 2017-06-02 I Konferencja Naukowa pt. Medycyna - teoria i praktyka
118 2017-05-31 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Koło Naukowe Młodych Medyków zapraszają studentów na spotkanie pod hasłem: SESJA - jak student wspomaga swój mózg
119 2017-05-31 Praktyczne aspekty funkcjonowania Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy i Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Spotkanie studentów Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z przedstawicielami
120 20-17-05-30 Otwarcie ekspozycji fotogramów prezentujących Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako \"UCZELNIĘ BEZ BARIER ...\"
121 2017-05-23. Prelekcja Busem przez świat
122 2017-05-22 Studenci Pedagogiki na zakończenie cyklu zajęć praktycznych zaprezentowali spektakl pt. ”Spotkanie z baśniowymi bohaterami”. Widzami były dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w
123 2017-05-20. Koncert inauguracyjny 23. Jaworskich Koncertów Pokoju w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Jakub Chrenowicz - dyrygent, Tomasz Gluska - trąbka. W programie utwory Fra
124 2017_05-18 JUWENALIA \'2017 ROZPOCZĘTE. STUDENCI PRZEJĘLI WŁADZĘ NAD UCZELNIA I MIASTEM.
125 2017_05-17 Przedbiegi juwenaliowe w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
126 2017-05-12 Koło Naukowe Alternatywa oraz zespól badawczy e-Metodologia zorganizowały drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura i (sub)kultura w dobie internetu”.
127 2017-05-11 Wampiriada na \"Witelonce\".JUWENALIA\' 2017 rozpoczęte \"DAREM SERCA\" studentów. Ponad 11 litrów krwi zebrała ekipa Regionalnej Stacji Krwiodawstwa z Legnicy.
128 2017-05-04 Matura z języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
129 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI \'2017
130 2017-04-07 OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA MŁODYCH MEDYKÓW
131 2017-04-06 EDUKACJA ŻYWIENIOWA. Dwutorowy przebieg zajęć praktycznych: Starsi poznali zasady współczesnej zdrowej sztuki kulinarnej opartej o najnowsze ustalenia dietetyków. Dzieci z Miejskiego Przeds
132 2017-04-05 Inscenizacja rozprawy karnej na zaliczenie przedmiotu prawo karne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
133 2017-04-05 Fundacja DKMS, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego i Koło Naukowe Młodych Medyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowały rejestrację potencjalnych dawcó
134 2017-04-05 BIBLIOTEKA NA BIS. Pokaz pomocy przedmedycznej dla młodzieży zorganiozowany przez Bibliotekę i Koło Naukowe Młodych Medyków.
135 2017-04-04 ENERGO PASJA w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. PWSZ im. Witelona w Legnicy jest sponsorem rozgrywek w Szkole Partnerskiej.
136 2017-03-31 Spotkanie partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
137 2017-03-29 I Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Dzień Języków Obcych w ALO.
138 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznmych PWSZ im. Witelona w Legnicy
139 2017-03-24 Obrony dyplomów inżynierskich absolwentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
140 2017-03-23 Pierwsze otwarte seminarium naukowe Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. W trakcie spotkania zaprezentowano dwa tematy: dr hab. inż. Wojciech Kordecki \"Aksjomatyczna teoria chmur\
141 Zajęcia studentów Kierunku Pedagogika.
142 2017-03-22 Bezpłatne kursy dla gimnazjalistów w ALO ! Akademickie Liceum Ogólnokształcące przygotowało ofertę dla uczniów trzecich klas szkól gimnazjalnych przygotowujących do egzaminów z języka polsk
143 2017-03-21 DIETETYKA NA WESOŁO. Są w stanie wyżywić i obronić...
144 2017-03-20 Na specjalności translatoryka - tłumaczenie symultaniczne. Pedagogika na każdych zajęciach się bawi....?
145 2017-03-16 Zapoznanie uczniów III klasy o profilu biologiczno-chemicznym z V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy z zakresem nauki studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
146 2017-03-13 Międzynarodowe warsztaty naukowe - Międzykulturowe style zarządzania w praktyce - zorganizowane przez Studentów z Koła Naukowego Języka Biznesu. Koło działa przy Wydziale Nauk Społecznych i
147 LEKCJA Z MISTRZEM - PIOTREM GRUSZKĄ. Ruszyła druga edycja programu popularyzującego piłkę siatkową. W zajęciach z Mistrzem wzięły udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Gierałtowcu, Miłko
148 2017-03-10 Konkurs krajoznawczy \"ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM\". Kolejna edycja współorganizowanego przez uczelnię konkursu zorganizowanego przez PTTK Oddział Legnica.
149 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
150 2017-02-16 Zwiedzanie miasta przez nowoprzybyłych studentów międzynarodowej wymiany naukowej ERASMUS PLUS.
151 VIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne.
152 AMP Półfinał Strefy D. Futsal Mężczyzn. Rozgrywki dnia pierwszego.
153 Bal Akademicki 2017
154 2017-01-26 Podpisanie Umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.
155 2017-01-26 Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn – Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
156 2017-01-24 Piosenki Leonarda Cohena w wykonaniu Ela Dębska Music. Koncert cyklu Witelon Music Night.
157 2017-01-23 Międzynarodowy wolontariat w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się językami obcymi poznając jednocześnie kulturę i obyczaje Male
158 2017-01-23 Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy.
159 2017-01-19 Spotkanie noworoczne Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego.
160 2017-01-17 Noworoczne spotkanie Samorządowej Rady Studentów \"LABORUM\".
161 2017-01-16 Uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Kazimierzowi Pleśniakowi.
162 2016-12-18 XV Wigilia Narodów z udziałem studentów z Madagaskaru, Turcji, Niemiec.
163 2016-12-14 Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów praktyk ze strony pracodawców.
164 2016-12-13 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół uczelni.
165 2016-12-13 Prezentacja planów Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na najbliższy rok akademicki podczas spotkania z władzami uczelni.
166 2016-12-12 Przedświąteczne spotkanie pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka.
167 2016-12-12 „Refleksje nad szkołą: co robią w niej i z nią metafory?” Wykład i warsztaty z Panią prof. zw. dr hab. Marią Dudzikową z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
168 2016-12-06 Mikołajki Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Finał miesięcznej akcji dobroczynnej.
169 2016-11-29 Wspólna akcja „ Wampiraida na PWSZ im. Witelona w Legnicy” i „Strażacy wspólnie przeciw białaczce” – to szczytna inicjatywa przeprowadzana wspólnie ze student
170 2016-11-29 Mikromusic Acoustic Trio. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night. Trio tworzą Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński oraz Robert Szydło.
171 2016-11-28 „Milenialsi wkraczają na rynek pracy” - warsztatach na temat: „Profesjonalne CV i LM przepustką do świata pracodawcy”, „Autoprezentacja – lans, show czy
172 2016-11-25 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze fizycznej.
173 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim”. Jednym z Patronów Honorowych został JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i
174 2016-11-24 Targi Kół Naukowych
175 2016-11-18 III Konferencja „Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Legnica 2016” PEDIATRIA
176 2016-11-17 Międzywydziałowy konkurs przedsiębiorczości \\
177 2016-11-17 Studenci Dietetyki, Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego reprezentowali uczelnię podczas spotkania szkoleniowego poświęconego diabetologii. Szpital Wojewódzki w Legnicy był miejscem obra
178 2016-11-15 VI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu KOLOKWIA WITELONIANA „Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie”. Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.
179 2016-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH i HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. WITELONA w LEGNICY.
180 2016-10-28 II Gra Kryminalna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
181 2016-10-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
182 2016-10-26 OTRZĘSINY ’2016
183 2016-10-25 Pokaz sztuki kulinarnej studentów Erasmus+ PWSZ im. Witelona w Legnicy.
184 2016-10-21 Uroczystość przyjęcia uczniów klasy pierwszej do społeczności Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
185 2016-10-21 Paweł Korczyński - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyróżniony podczas finału konkursu Mistrz Techniki NOT Zagłębia Miedziowego.
186 2016-10-20 Wolontariat studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas XI Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych – Legnica 2016.
187 2016-10-19 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy współorganizowała „Grę Miejską. Od rywalizacji do kooperacji” w formule Open S
188 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
189 2016-10-19 Kreatywnie o plastyce… na zajęciach Licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
190 2016-10-17 Promocja oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podczas targów edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
191 2016-10-17 Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. Koło Młodych Medyków w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca wspiera
192 2016-10-12 Bądź z nami fit! Spotkanie z siatkarzami CUPRUM LUBIN, piłkarzami „Miedź”Legnica, podologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, refleksologiem, przedstawicielami „Interferii&#
193 2016-10-12 Bądź z nami, bądź fit! Finał akcji.
194 2016-10-11 I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”.
195 2016-10-06 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
196 2016-10-04 Pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2016_2017.
197 2016-09-30 Pierwsze zajęcia studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Erasmus+ i Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
198 2016-09-29 Zwiedzanie Legnicy z grupą studentów z tegorocznej wymiany Erasmus+.
199 2016-09-28 Witamy na uczelni Studentów 1. roku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
200 2016-09-26 Zawodowa Strefa – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na temat kształcenia zawodowego. Honorowy patronat: Ministerstwo
201 2016-07-28 MAMY SWOJĄ MIEDŹ 45 LAT !!!
202 2016-07-22 22 Jaworskie Koncerty Pokoju
203 2016-07-06 Egzamin dyplomowy studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
204 2016-07-05 PWSZ im. Witelona w Legnicy po raz szósty Uczelnią Liderów !
205 2016-06-30 Spotkanie z Polonią Ukraińską w ramach 19. edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.
206 2016-06-28 Ostatnie posiedzenie Senatu 5. kadencji PWSZ im. Witelona w Legnicy.
207 2016-06-27 Obrony dyplomów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
208 2016-06-24 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
209 2016-06-22 Obrony dyplomu studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
210 2016-06-22 Nagrodzenie uczelni i Koła TPD w PWSZ im. Witelona w Legnicy za pracę z dziećmi i współpracę z TPD O. Legnica.
211 2016-06-22 Wybory przedstawicieli pracowników administracji w Senacie PWSZ im. Witelona w Legnicy.
212 2016-06-21 Nasi studenci podczas ćwiczeń strażackich na Zamku Grodziec
213 Promocja oferty edukacyjnej uczelni podczas Święta Granitu Strzegomskiego.
214 2016-06-14 Krzysztof Kiliański w nastrojowym repertuarze koncertu Witelon Music Night.
215 2016-06-13 Podsumowanie zaangażowania studentów w organizowanym wspólnie z TPD O. Legnica piknik dla dzieci.
216 11.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Koncert Jazzowy. Wykonawcy: Trio Sefardix Jorgos Skolias & Oleś Brothers Jorgos Skolias. Cykl współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
217 2016-06-10 Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW
218 2016-06-10 STOP CUKRZYCY - piknik diabetologiczny w CM w Legnicy.
219 2016-06-08 Kormoran Beach Party Licealiada -promocja uczelni
220 2016-06-07 Kormoran Beach Party Gimnazjada -promocja uczelni
221 2016-06-04 Promocja uczelni podczas festynu szkolnego \"Stop przemocy\"
222 2016-06-04 Rozgrywki \\\\
223 04.06.2016 r. 22. Jaworskie Koncerty Pokoju - Muzyczna bajka dla Dzieci Sergiusz Prokofiew - „Piotruś i Wilk”. Wykonawcy: Arbore Art Quintet oraz Marek Chudziński – narrator. Cykl
224 2016-06-03 Konferencja Człowiek Zdrowie Jakość życia
225 2016-06-03 Konferencja dyrektorów szkół i przedszkoli.
226 2016-06-01 Studenci naszej Uczelni zaangażowani w Festyn \"Razem dla dzieci\"
227 \"Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi\"
228 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.
229 20.05.2016 r. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA SZTUKA I TERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI. WARSZTATY.
230 2016-05-17 JUWENALIA 2016
231 2016-05-17 Spotkanie z dolnośląskim europosłem PiS Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
232 2016-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
233 2016-04-29 Uroczystość pożegnania maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
234 2016-04-28 II Studencki Przegląd Muzyczny
235 2016-04-21 Pomoc studentów z Wolontariatu PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas „IV Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych” – Legnica 2016.
236 2016-04-19 Zajęcia laboratoryjne z chemii i materiałoznawstwa.
237 2016-04-19 Arteterapia - ćwiczenia studentów Kierunku Fizjoterapia.
238 2016-04-18 Ćwiczenia na zajęciach Maszyny i urządzenia cieplne.
239 2016-04-18 Praktyczna nauka programowania w formie praktyk zawodowych. Realizacja typowego projektu deweloperskiego pod nadzorem doświadczonych programistów ITMation.
240 2016-04-14 „Chłopska Szkoła Biznesu” – sprawdź czy masz gen przedsiębiorczości. Działania Biura Karier w przygotowaniu młodzieży do planowania dalszych etapów kształcenia.
241 2016-04-12 „Realna gospodarka vs. rynki finansowe – czy ogon macha psem?”. Wykład Piotra Kuczyńskiego, Głównego Analityka Domu XELION.
242 2016-04-12 Dzień Otwartych Drzwi
243 2016-04-12 Dzień Języków Obcych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
244 2016-04-07 Studenci Kierunku Inzynieria testowa na zajęciach w pracowni odnawialnych źródeł energii.
245 2016-04-06 PWSZ im. Witelona w Legnicy współorganizatorem „GRUSZKA CUP”
246 2016-04-05 Prace studentów nad uruchomieniem elektroniki na strzelnicy sportowej.
247 2016-04-05 Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy, skutkującej realizacją projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”\'.
248 2016-04-05 Wiosenne zajęcia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
249 2016-03-17 Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Znam Powiat Legnicki jak własny dom”.
250 2016-03-16 I Przegląd Grup Rozrywkowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
251 2016-03-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Rektora – prof. Ryszarda K. Pisarskiego a Odd
252 2016-03-08 Muzyczna bombonierka dla naszych pań, czyli koncert Basi Stępniak-Wilk.
253 2016-03-07 Promocja oferty edukacyjnej uczelni w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej. W ramach prezentacji umiejętności praktycznych zdobytej w
254 2016-02-25 Finałowy dzień Gry Terenowej \"LWY LEGNICY\". Gościem specjalnym był PAWEŁ BISZCZAK.
255 2016-02-25 Polish Jazz na Witelon Jam Sesssion.
256 2016-02-23 Rekordowa frekwencja podczas VII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych
257 2016-02-08 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
258 2016-01-22 Zimowe zajęcia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
259 2016-01-18 Uruchomienie Projektu „Dolnośląska Grupa PWSZ-Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia”
260 2016-01-18 Uhonorowanie uczelni podczas podsumowania obchodów 95-lecia TPD w Polsce i 70-lecia w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
261 2016-01-18 Szkolenie w zakresie podatku VAT 2016.
262 2016-01-16 Bal Akademicki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
263 2016-01-14 Karnawałowy Witelon Jam Session
264 2015-12-22 Wigilijne spotkanie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
265 2015-12-19 2015-12-19 Obrona prac końcowych na studiach podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią.
266 2015-12-17 Targi Kół Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
267 2015-12-13 Obrona pracy końcowej na studiach podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
268 2015-12-11 Spotkanie cykliczne „Gotowy z nami staniesz”. Zaproszonym gościem był Pan ZBIGNIEW GROCHOWSKI - uczestnik Powstania Warszawskiego. Współorganizatorem spotkania była Aleksandra
269 2015-12-09 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy.
270 2015-12-08 Spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka w Legnicy.
271 2015-12-08 Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
272 2015-12-08 Jessica Merstein Band. Koncert w ramach cyklu Witelon Music Night.
273 2015-12-09 Wieczór gier niekomputerowych - spotkanie zorganizowane przez studentów RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
274 2015-12-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska - ale jaka ? Lata walki i nadziei 1943 – 1947”.
275 2015-12-06 Mikołajki RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
276 2015-12-01 Mikołajkowy dar serca…
277 2015-12-01 Dzień Wolontariusza w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy.
278 2015-11-30 Kabały andrzejkowe w ALO Legnica.
279 2015-11-30 Elementy kuchni molekularnej podczas ćwiczeń laboratoryjnych z technologii żywności i potraw.
280 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
281 2015-11-27 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
282 2015-11-26
283 2015-11-25 Koło Naukowe Informatyki Współczesnej podczas zajęć.
284 2015-11-20 Jubileusz 10-lecia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
285 2015-11-19 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości \"Moja droga do własnego biznesu\" - forum młodych przedsiębiorców absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
286 2015-11-20 Akcja Mikołajkowa zorganizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zbiórka datków przeznaczona jest na świąteczne pac
287 2015-11-19 Witelon Jam Session Patrycja Kamola i Jacek Jaguś z zespołem
288 2015-11-17 Turniej \"Gra Chłopska\" - rozstrzygnięty. Medycy wygrali.
289 2015-11-13 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
290 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
291 2015-11-10 Reprezentacja KU AZS PWSZ podczas Legnickiego Biegu Niepodległości.
292 2015-11-10 Obchody Święta Niepodległości w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
293 2015-11-05 Coroczne sprawdzenie wdrażania procedur postępowania w stanie zagrożenia wraz z ewakuacją osób.
294 2015-10-28 Otrzęsiny 2015
295 2015-10-21 Ogólnopolski tydzień kariery \\
296 2015-10-16 Konferencja Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego- Neurologia
297 2015-10-06 Gratulacje i życzenia przesłane z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
298 2015-10-06 Inauguracja roku akademickiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
299 2015-10-05 Spotkanie informacyjne studentów międzynarodowych Erasmus+ 2015/2016. Meeting for International Erasmus+ students 2015 /2016.
300 2015-09-25 imagikon...wystawy, prelekcje, piątek, sobota, niedziela, sesje rpg, larpy, gra terenowa, konkursy, warsztaty, gry bitewne, karcianki - wszystko to na \"imagikon-festiwal\" współorganizowa
301 2015-09-25 Festiwal Nauki\'2015. Wykłady w PWSZ im. Witelonma w Legnicy.
302 2015-09-24 Festiwal Nauki\'2015 w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
303 2015-09-23 „EDUKACJA I PRACA OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ”. Warsztaty pt. „Student niepełnosprawny na rynku pracy”. Prowadzenie - trener rozwoju osobistego, Dział Badań Proj
304 2015-09-22 Międzyuczelniana konferencja Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością.
305 2015-09-01 Inauguracja roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
306 2015-07-07 Obrony dyplomu studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
307 2015-07-02 Certyfikat \"Najwyższa Jakość Studiów\" i Certyfikat \"Uczelnia Liderów\" dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
308 2015-06-30 Realizacja projektu \"Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Ziemi Dolnośląskiej\" Promocja oferty edukacyjnej dla Polaków mieszkających za granicą państwa polskiego.
309 2015-06-26 Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z wizytą w Sejmie RP i Ministerstwie Gospodarki.
310 2015-06-22 Podsumowanie całorocznej pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci . Wręczenie wyróżnień okolicznościowych, w tym statuetek „Nade wszystko dziecko”.
311 2015-06-20 Piknik zakładowy \"Powitanie Lata 2015\"
312 2015-06-18 X Kormoran Beach Party Licealiada -Promocja uczelni
313 2015-06-16 X Kormoran Beach Party_Gimnazjada
314 2015-06-12 Jerzy Stefaniak został nagrodzony \"W podziękowaniu za wniesiony wkład w rozwój Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy\" podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
315 2015-06-02 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
316 2015-05-31 XXI Jaworskie Koncerty Pokoju. Przedstawienie teatralno-muzyczne dla dzieci: Teatr dla dzieci Na Wagance w Warszawie. Koncerty współorganizowane przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
317 2015-05-30 Promocja uczelni podczas Turnieju Kowali w Legnicy
318 2015-05-29 Konferencja naukowa-Człowiek zdrowie jakość życia
319 2015-05-29 Nagrodzeni studenci naszej uczelni w konkursie Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego
320 2015-05-28 Witelon Jam Session koncert Drum Battle
321 2015-05-28 TEST COOPERA 2015 WYSTARTOWAŁ
322 2015-05-25 Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
323 2015-05-22 JUWENALIA 2015 1. DZIEŃ KONCERTY, SPOTKANIA, REKORDY
324 2015-05-21 JUWENALIA 2015. Zapraszali, głosili, straszyli....
325 2015-05-21 JUWENALIA 2015 KOROWÓD
326 2015-05-21 Oldsmobile z lat .. siątych XX wieku na dziedzińcu PWSZ im. Witelona w Legnicy.
327 2015-05-19 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora - prof. dr hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza a Sta
328 2015-05-19 Międzynarodowy Tydzień Coachingu w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Grupowa i indywidualne sesje coachingowe \'Coaching Kariery\'. Prowadząca p. Ilona Wargacka, Coach ICF & Trener.
329 LCCI International Workshop EFB & EFT in Legnica, Poland 19th May, 2015
330 2015-05-19 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
331 2015-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy „Złotym Sponsorem” VI Polkowickiego Maratonu Rowerowego BMT.
332 2015-05-16 \"Nad pięknym modrym Dunajem\" Wykonawcy: Marta Ustyniak - sopran Paweł Krasulak - tenor Orkiestra im. Johanna Straussa Marek Czekała - dyrygent, kierownictwo artystyczne. Koncert sponsorow
333 2015-05-15 V Turniej Bowlingowy o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona
334 2015-05-10 \"Dziewiątka\" Legnica - złotym medalistą Pucharu ZPR Młodzika.
335 PWSZ im. Witelona na Targach Tourtec w Jeleniej Górze
336 2015-05-08 Puchar ZPR Młodzika - pierwszy dzień rozgrywek
337 2015-05-05 \" Królowa Nauk\" z wizytacją w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
338 2015-05-04 Matura z j. polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
339 2015-05-04 Ministerstwo Gospodarki - podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
340 2015-04-28 „Tribute to Amy Winehouse” w ramach cyklu Witelon Music Night
341 2015-04-27 Ogólnopolski konkurs wiedzy o ruch drogowym. Współorganizator PWSZ im. Witelona
342 2015-04-24 Pożegnanie Abiturientów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
343 015-04-23 Studenci Koła Naukowego Młodych Medyków PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas prac wspierających Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego w Lubinie.
344 2015-04-22 Effective Negotiating Workshop - Negocjacyjne warsztaty Koła Naukowego Języka Biznesu.
345 2015-04-22 Rajd pieszy dzieci z SP nr 10 w Legnicy do stadniny w Lipcach z okazji Dnia Ziemi. Warsztaty Koła TPD przy PWSZ im. Witelona w Legnicy.
346 2015-04-16 TARGI PRACY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
347 2015-04-15 \"Dzień otwartych drzwi\" i \"Dzień języków obcych\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
348 2015-04-14 Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej - II etap.
349 2015-04-14 \"Studencki Przegląd Muzyczny\"
350 2015-04-14 Badania rzeczywistości społecznej. Nowe tendencje i propozycje - seminarium metodologiczne.
351 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
352 2015-04-10 LEGNICAHACK - Półfinały rozgrywek drużynowych.
353 2015-04-09 „Razem na rzecz szkolnictwa zawodowego” – konferencja. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego powołującego Klaster Edukacyjny LSSE SA.
354 2015-03-31 Dzień otwartych drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
355 2015-03-31 Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Starostwem Powiatowym w Legnicy.
356 2015-03-20 Częściowe zaćmienie Słońca.
357 2015-03-17 VI Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy.
358 2015-03-16 Otwarcie galerii prac studentów i fotogramów pracy warsztatowej. Realizacja programu \"Sztuka w edukacji wczesnoszkolnej\" - Wychowanie jako napełnianie naczynia.
359 2015-03-12 Witelon Jam Session - standardy bossa novy.
360 X Konkurs krajoznawczy \" Znam powiat legnicki jak własny dom\" cz.1.
361 2015-03-10 Finał X Konkursu krajoznawczego \"Znam powiat legnicki jak własny dom\".
362 2015-03-03 Konferencja Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy.
363 2015-02-26 Witelon odnaleziony!! Przekupni Handlarze - osaczeni. Gra Fabularna 2015 - rozstrzygnięta!!
364 2015-02-26 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon Szukaj, a znajdziesz. Dokumentacja fotograficzna Ekipy Śledczej RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy i niejakiego Tomasza Ch.
365 2015-02-25 „Patologie i uzależnienia – wyzwania społeczne, pedagogiczne i moralne” – konferencja metodyczna. Całość poprowadzi dr hab. prof. nadz. Mariusz Jędrzejko – D
366 2015-02-25 Gra Fabularna 2015 Gdzie jest Witelon - drugi dzień zmagań.
367 2015-02-24 Gra Fabularna Gdzie jest Witelon
368 2015-02-24 Witelon Music Night - koncert MATE
369 2015-02-14 Szkolenie kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy
370 2015-02-12 Witelon Jam Session - Swing, Swing, Swing...
371 2015-02-11 Sesja egzaminacyjna i obrony dyplomów studentów studiów podyplomowych.
372 2015-02-10 Zaprezentowanie oferty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na VI Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych.
373 2015-02-10 VI Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
374 2015-02-09 Nagroda i Dyplom Ministra Gospodarki dla PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Dyplom Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla Karoliny Gruszczyńskiej - studentki Wydziału Nauk Technicznych
375 2015-01-29 Karnawałowy jam session
376 2015-01-27 Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
377 2014-12-22 Spotkanie przedświąteczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
378 2014-12-19 Spotkanie przedświąteczne w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy \"Wspólnota Akademicka\".
379 2014-12-18 Przedświąteczne spotkanie grona przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Premiera przedstawienia „Sąd nad Świętami Bożego Narodzenia”.
380 2014-12-15 Ukoronowanie prac wytwarzania ozdób świątecznych przez uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy poprzez poddanie ich weryfikacji rynku ekonomicznego na kiermaszu świąteczny
381 2014-12-11 „Witelon Jam Session” – świąteczne utwory jazzowe.
382 2014-12-08 Ekipa Mikołaja w Legnickim Stowarzyszeniu „Otwórz Serce”.
383 2014-12-05 Finał studenckiej akcji mikołajkowej. Wizyta w świetlicy środowiskowej Dom św. Franciszka w Legnicy.
384 2014-12-04 Zmagania wokalne wolontariuszy RUSS.
385 2014-12-02 Kultywowanie tradycji adwentowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
386 2014-11-28 Zabawy andrzejkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
387 2014-11-28 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
388 2014-11-26 Próbna matura z matematyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
389 2014-11-25 Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy kolejny raz zainicjowała zbiórkę środków na charytatywny cel.
390 2014-11-25 Władze PWSZ im. Witelona w Legnicy na corocznym spotkaniu z nowo wybraną Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
391 2014-11-25 Witelon Music Night. Kinga Rataj – śpiew, Marek Bazela – fortepian, Łukasz Kurzydło - instr.perkusyjne, Martin Złotnicki- gitara klasyczna Michał Braszak- kontrabas.
392 2014-11-24 Akcja honorowego oddawania krwi przez studentów pod bacznym okiem organizatorów – RUSS’u
393 2014-11-19 \"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeszłość-teraźniejszość- przyszłość\". Konferencja naukowa z okazji 70-lecia działania Towarzystwa w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
394 2014-11-18 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - Spotkanie z praktykiem Biznesu Romanem Ryznarem. Międzywydziałowa Rozgrywka Chłopskiej Szkoły Biznesu.
395 2014-11-14 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
396 2014-11-12 Akademia z okazji Święta Niepodległości, zorganizowana i prowadzona przez uczniów klasy 1. i 2. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
397 2014-11-09 Derby Zagłębie Lubin - Miedź Legnica
398 2014-11-07 Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
399 2014-11-06 Witelon_jam_session - MIKE RUSSELL FEAT. KŁOS&DĄBROWSKI PROJEKT, KAMOLA JAZZ BAND
400 2014-11-04 \"Legnica pomiędzy szansami i nadziejami na rozwój\" Debata kandydatów na prezydenta miasta Legnicy.
401 2014-11-03 Konferencja \\
402 2014-10-30 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków uczelni.
403 2014-10-29 OTRZĘSINY
404 2014-10-29 IV Legnicki Test Coopera przebiegło 127. uczestników.
405 2014-10-24 II KOnferencja \"Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego - KARDIOLOGIA\"
406 2014-10-23 Wzorem Amerykanina Harrisona Owen’a Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizowało „Open Space Technology”.
407 2014-10-23 Ogłoszenie wyników konkursu „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego ‘2014”. Wyróżnienie dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
408 2014-10-22 GRA MIEJSKA „Kariera w Legnicy” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
409 21.10.2014 „Chłopska szkoła biznesu” - symulacyjna gra ekonomiczna 12. drużyn z legnickich szkół ponadgimnazjalnych w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
410 2014-10-18 Pokaz łucznictwa konnego w wykonaniu studentki i absolwentki PWSZ im. Witelona w Legnicy.
411 2014-10-17 Oferta edukacyjna PWSZ im. Witelona w Legnicy
412 2014-10-15 Immatrykulacja uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
413 2014-10-13 Inauguracja roku akademickiego 2014-2015
414 2014-10-03 Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. Erasmus students met in the walls of The Witelon State University of Applied Sciences in
415 2014-09-30 Rozpoczęcie zajęć studentów pierwszego roku.
416 2014-09-29 „Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełno sprawnościami” – konferencja naukowa zorganizowana w ramach 3. Międzynarodowego Tygodnia Głuchych.
417 2014-09-29 Uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń „Akademii rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejsk
418 2014-09-27 Koncert finałowy 20. Jaworskich Koncertów Pokoju. Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Spirtuals Singers Band, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.
419 2014-09-27 Inauguracja III Międzynarodowego Tygodnia Głuchych – cyklicznych spotkań współorganizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
420 2014-09-25 Dolnośląski Festiwal Nauki
421 2014-09-24 Puchar Polski - mecz Miedzi Legnica z Legią Warszawa
422 2014-09-13 Promocja Uczelni podczas Imienin ulicy NMP
423 2014-09-12 2014-09-12 Ekipa Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy wyrusza na szlak rajdu samochodami z poprzedniej epoki.
424 2014-09-01 Władze naszej uczelni na rozpoczęciu roku szkolnego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
425 2014-09-01 Inauguracja nowego roku szkolnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
426 2014-08-31 Tomasz Pietkiewicz - zwycięzcą III. rundy Minimax-Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk.
427 2014-07-09 Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej -wizyta w nasze uczelni
428 2014-07-05 Finały Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship- finishing.
429 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
430 2014-07-03 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje cz.2. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications part 2.
431 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – pierwszy trening. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-very first training.
432 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – ceremonia otwarcia. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-opening ceremony.
433 2014-06-28 Janusz Szrom & L.A. Trio. Współorganizacja koncertu w ramach 20. Jaworskich Koncertów Pokoju.
434 2014-06-28 Ingres Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.
435 2014-06-28 Piknik z okazji powitania lata.
436 2014-06-27 Kolejny dzień obron dyplomów Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
437 2014-06-27 Zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
438 2014-06-26 Dzień obron magisterskich inżynierskich i licencjackich.
439 2014-06-25 Debata dotycząca współdziałania służb podczas zdarzeń na drogach.
440 2014-06-18 PWSZ im. Witelona w Legnicy została wyróżniona Certyfikatem ” Primus” w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.
441 2014-06-16 Podpisanie umowy o współpracy z Południowo-Centralnym Uniwersytetem Stosunków Międzynarodowych w Wuhan
442 2014-06-13 Witelon Jam Session-gość specjalny gitarzysta Mitch Chmara
443 2014-06-11 Spotkanie biznesowe pt.: \"Rynki finansowe i ich zmienność a możliwośći inwestycyjne w 2014 roku\".
444 2014-06-11 Egzamin końcowy słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace.
445 2014-06-11 Obrony dyplomów i stopni w indeksie podczas letniej sesji egzaminacyjnej.
446 2014-06-11 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Gminą Kunice.
447 2014-06-11 IX Kormoran Beach Party- Gimnazjada
448 2014-06-10 Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe pracowników uczelni.
449 2014-06-10 IX Kormoran Beach Party
450 2014-06-07 Obrona dyplomów w ramach projektu unijnego „Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi”.
451 2014-06-05 Szkolenie wolontariuszy legnickich oddziałów TPD przez studentów specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
452 2014-06-02 Międzynarodowy Dzień Dziecka w Legnicy.
453 2014-05-31 Współorganizacja Bike Maraton Polkowice\'2014.
454 2014-05-31 Afrykańskie korzenie muzyki \"Zespół Wielbłądy\" - koncert dla dzieci.
455 2014-05-30 Zakończenie roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
456 2014-05-24 Promocja Uczelni podczas XV Turnieju Kowali
457 2014-05-24 20.Jaworskie Koncerty Pokoju. W hołdzie Wojciechowi Kilarowi POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS, Tadeusz Wojciechowsi-dyrygent, Iwona Hossa-sopran.
458 2014-05-23 Konferencja naukowa Koła Naukowego „Alternatywa” i Zespołu Badawczego „E-metodologia” pt.: „Wykorzystanie komputera w badaniach nauk społecznych”.
459 2014-05-23 JUWENALIA \\\'2014 drugi dzień koncertowy cz.1
460 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz1.
461 2014-05-22 JUWENALIA \'2014 KONCERTY cz.2
462 2014-05-21 Król i Królowa Juwenaliów wybrani, klucze do Uczelni i Miasta Legnica przejęte... Juwenalia PWSZ im. Witelona w Legnicy czas zacząć !!!!
463 2014-05-20 Wizyta studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
464 2014-05-20 Konferencja podsumowująca projekt unijny „Uczę się praktycznie. Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”.
465 2014-05-20 JUWENALIA \'2014 Zumba - taniec dla każdego...
466 2014-05-16 Witelona Jam Session - Beny Band
467 2014-05-16 Bowling - IV Turniej o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy.
468 2014-05-16 JUWENALIA ‘2014 “Turniej Gier Komputerowych - Witelon League of Legends”
469 2014-05-15 JUWENALIA \'2014. Zmagania przy stole bilardowym.
470 2014-05-14 „Bliżej realiów rynkowych- wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”. Konferencja zamykająca projekt.
471 2014-05-14 „Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym. Doświadczenia i dobre praktyki”- seminarium naukowe udziałem studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
472 2014-05-14 JUWENALIA ‘2014 Turniej tenisa stołowego. Walka o \"Puchar Radnego\" wszelkimi sposobami...
473 2014-05-13 JUWENALIA ‘2014 Wampiriada na PWSZ im. Witelona w Legnicy rozpoczyna cykl imprez towarzyszących .
474 2014-05-10 Tourtec Jelenia Góra 2014
475 2014-05-09 Pierwsze mecze Półfinału D XXXI AMP w piłce ręcznej mężczyzn.
476 2014-05-08 Półfinał D XXXI Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn- weryfikacja zgłoszonych drużyn.
477 2014-05-08 Akacja RUSS - bezpłatne badanie dzieci na PWSZ im. Witelona w Legnicy.
478 2014-05-08 Ćwiczenia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
479 2014-05-07 Wybory uzupełniające przedstawicieli studentów do RUSS i statutowych organów uczelni.
480 2014-05-07 Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo medyczne.
481 2014-05-06 Maturzyści Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas drugiego egzaminu maturalnego – z matematyki.
482 Matura 2014 Akademickie Liceum Ogólnokształcące
483 2014-04-30 \" Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego\" – finały.
484 2014-04-30 Honorowy patronat uczelni - Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
485 2014-04-28 Parafowanie Porozumienia o współpracy pomiędzy: PWSZ im. Witelona w Legnicy a Winkelmann Sp. z o.o.
486 2014-04-26 Promocja PWSZ im. Witelona podczas Dnia Eksperymentatora w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
487 2014-04-25 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy uświetnione występem Grupy Teatralnej Klasy II.
488 2014-04-24 Międzynarodowa konferencja naukowa „Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki”.
489 2014-04-24 Wspólne zajęcia uczniów klasy o profilu biomedycznym VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy ze studentami kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
490 2014-04-24 TEST COOPERA w organizacji studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy i AZS PWSZ Legnica.
491 2014-04-23 Spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim. IV Gimnazjalna Bitwa ENERGO PASJA – rozstrzygnięcie współorganizowanego przez uczelnię Konkursu.
492 2014-04-15 Sławek Dudar Quartet z gościem specjalnym Arturem Lesickim w ramach Witelon Music Night.
493 2014-04-15 telc LANGUA TESTS – wręczenie Certyficate telc English A1 w ramach projektu realizowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.
494 2014-04-10 Dzień Otwartych Drzwi PWSZ im. Witelona w Legnicy.
495 2014-04-09 \"FORMACJA CHATELET\" Gwiazda \"Wieczoru Kabaretowego na PWSZ\".
496 2014-04-09 \"Wieczór Kabaretowy na PWSZ\"
497 2014-04-09 Dzień Otwartych Drzwi w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
498 2014-04-04 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy \\
499 2014-04-04 Warsztaty studentek pedagogiki. Samoocena odbytych praktyk pedagogicznych.
500 2014-04-03 Legnickie Spotkania z Nauką - drugi dzień konferencji nt.: Zarządzanie nowoczesną organizacją.
501 2014-04-02 LEGNICKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ
502 2014-04-01 Zapoznanie się z ofertą PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach programu „STREFY ROZWOJU”. Wizyta uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy.
503 2014-03-28 Wyjazd studentów kierunku Filologia do Londynu oraz wizyta w St Mary\'s University College Twickenham London.
504 2014-03-27 Cykliczne spotkania „ Ludzie z pasją”. Prelegent Maria Wolszczak-Rűckert, temat:PIĘKNO I ZNACZENIE MINERAŁÓW.
505 2014-03-26 Prezentacja wykwintnych potraw studentów ERASMUS PWSZ im. Witelona w Legnicy. Presentation of exquisite dishes of the ERASMUS students in the Witelon State University of Applied Sciences i
506 2014-03-21 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - obrady drugiego dnia.
507 2014-03-20 XX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
508 2014-03-14 Witelon Jam Session
509 2014-03-11 IX Konkurs Krajoznawczy „ Znam swój powiat jak swój dom”
510 2014-02-25 Branże od kulis- OVB 2014
511 2014-02-21 Witelon Jam Session
512 2014-02-19 Spotkanie organizacyjne studentów w ramach programu Erasmus. Organizational meeting of Erasmus students.
513 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
514 2014-02-14 Szkolenie wyjazdowe kadry kierowniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
515 2014-02-12 Egzaminy TELC A1 \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
516 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
517 2014-02-05 V Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy cz. II
518 2014-01-29 Zakończenie cyklu \"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+\" - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
519 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
520 2014-01-10 Obóz sprawnościowy zimowy – praktyka zawodowa dla studentów Ratownictwa medycznego w Karpaczu.
521 2014-01-09 Spotkanie świąteczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
522 2013-12-20 Witelon Jam Session
523 2013-12-20 Jasełka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
524 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
525 2013-12-16 Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu \"Wspólnota Akademicka\".
526 2013-12-13 Zajęcia praktyczne z modułu „Zwalczanie przestępczości gospodarczej” studentów 3. roku Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
527 2013-12-10 Ela Adamiak z repertuarem pt. „Trwaj, chwilo, trwaj” w ramach cyklu koncertów Witelon Music Night
528 2013-12-10 Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce-Oddział Okręgowy w Legnicy w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
529 2013-12-10 V Seminarium naukowe z cyklu Kolokwia Witeloniana
530 2013-12-09 Akcja wolontariuszy RUSS PWSZ Legnica w Świetlicy „Dom Św. Franciszka”.
531 2013-12-06 Kiermasz świąteczny uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
532 2013-12-06 Akcja mikołajkowa studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
533 2013-12-04 Wyjazd przedstawicieli Rady Studentów Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy na seminarium do Zielonej Góry.
534 2013-12-02 MIKOŁAJKI 2013
535 2013-11-29 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
536 2013-11-29 Najwyższe wyróżnienie LCCI IQ Medallion of Excellence Distinction World and Country Gold zdobył Tadeusz Tadla absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
537 2013-11-29 Ćwiczenia antyterrorystyczne policji na terenie Uczelni
538 2013-11-28 Maturalna próba zmagania się z językiem angielskim w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
539 PWSZ im. Witelona na Forum Logistycznym i Turystycznym w Lubinie
540 2013-11-27 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993- dzień 2. sesja wyjazdowa.
541 2013-11-26 Konferencja Naukowa Wojska Sowieckie w Polsce 1945-1993
542 2013-11-26 Spotkanie nowo ukonstytuowanej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z Władzami uczelni
543 2013-11-26 Zajęcia laboratoryjne na kierunku dietetyka
544 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
545 2013-11-20 IV. edycja Konferencji Stażystów z Pracodawcami, realizowana w ramach projektu „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
546 2013-11-20 Targi Pracy. Przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy w ramach IV. edycji Konferencji Stażyst
547 2013-11-19 „Moja droga do własnej firmy” warsztaty i badanie uzdolnień przedsiębiorczych prowadzonych przez praktyków biznesu z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Legnicy i pracow
548 2013-11-15 Witelon Jam Session - inauguracja cyklu
549 2013-11-15 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
550 2013-11-14 Spotkanie z Prezydentem Miasta Legnica Tadeuszem Krzakowskim w gronie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ Legnica.
551 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
552 2013-11-06 TRIUMF MKS Miedź Legnica w 1/8 Pucharu Polski
553 2013-10-31 Zabawy halloweenowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
554 2013-10-30 \\
555 2013-10-30 OTRZĘSINY 2013
556 2013-10-30 Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej &
557 2013-10-24 \"Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego - I” - konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
558 2013-10-22 Honorowi Krwiodawcy wśród studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy. 1. Wampiriada w nowym roku akademickim. 50 osób podzieliło się z bliźnim najcenniejszym darem.
559 2013-10-22 K.S. Miedź Legnica zaoferował studentom legnickim bilety na mecz drużyny piłkarskiej. Wejście na mecz dla studentów za przysłowiową złotówkę.
560 2013-10-10 Zakończenie 1. edycji studiów podyplomowych \"Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi\". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
561 2013-10-19 Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy wśród uczestników 4. Festiwalu Legnickich Organizacji Samorządowych
562 2013-10-19 Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi - rozpoczecie nauki na studiach podyplomowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
563 2013-10-18 Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – Konferencja organizowana przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
564 2013-10-17 Zmagania konkursowe uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podczas 4. Gry Miejskiej
565 2013-10-17 Spotkanie Lidii Geringer de Oedenberg ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
566 2013-10-17 Kariera w Legnicy - IV Gra Miejska
567 2013-10-15 Mike Russell & Kłos-Dąbrowski Project. Koncert w ramach Witelon Music night.
568 2013-10-13 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy. V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w SCRABBLE – FINAŁY
569 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 2013
570 2013-10-12 XIX Puchar Polski pod patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy, V Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Scrabble
571 2013-10-10 Debata: \"Pracodawcy mogą więcej\"
572 2013-10-09 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
573 2013-10-08 Inauguracja roku akademickiego 2013 2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
574 2013-09-27 Drugi dzień wykładów w PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
575 2013-09-27 GMO - fatalna pomyłka czy nadzieja na przyszłość, Arteterapia - sztuka, która leczy - ciąg dalszy wykładów DFN w PWSZ im. Witelona w Legnicy
576 2013-09-26 Wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
577 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
578 2013-09-26 Pierwszy dzień wykładów w murach PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas 16. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
579 2013-09-21 Koncert Finałowy 19. Jaworskich Koncertów Pokoju - cyklu koncertów sponsorowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
580 2013-09-20 Promocja uczelni podczas „Spotkania partnerskiego parafii polskich i niemieckich w Jaworze”
581 2013-09-12 II Międzynarodowy Tydzień Głuchych, konferencja pt. Niepełnosprawni we współczesnej rzeczywistości : Równi dla głuchych
582 2013-09-10 Warsztaty ceramiczne w ramach II Międzynarodowego Tygodnia Głuchych
583 2013-09-06 Uczelnia współorganizatorem Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
584 2013-09-07 Promocja Uczelni podczas Imienin Ulicy N.M.P w Legnicy
585 2013-09-02 Inauguracja roku szkolnego 2013 - 2014 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
586 2013-08-17 Promocja Uczelni podczas VIII Dni Twierdzy Kłodzko
587 2013-07-04 Magisterskie szlify na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych
588 2013-06-28 i 29 OBRONY, OBRONY, OBRONY....
589 2013-06-28 ALO Zakończenie roku szkolnego
590 2013-06-27 Obóz sprawnościowy letni studentów kierunku Ratownictwo Medyczne
591 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
592 2013-06-22 Atom String Quartet „Mistrzowie Jazzu” Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lenczowski – Koncert w ramach 19. Jaworskich Koncertów Pokoju
593 2013-06-21 Egzamin dyplomowy studentów kierunku Ratownictwo Medyczne – część praktyczna
594 2013-06-15 II Zjazd Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
595 2013-06-14 Uroczyste posiedzenie Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy z okazji Jubileuszu 15-lecia Uczelni
596 2013-06-12 Najwyższe wyróżnienie Uczelni Liderów „Srebrny Certyfikat” przyznany przez Kapitułę Konkursu dla PWSZ im. Witelona w Legnicy.
597 2013-06-08 „ Agent PUK PUK czyli Agent Specjalny Dobrego Nastroju” Wykonawcy: Aktorzy Teatru „Rampa” z Warszawy > 19. Jaworskie Koncerty Pokoju
598 2013-06-08 Zmagania Studentów studiów podyplomowych... egzaminy... zaliczenia.... wykłady....
599 2013-06-08 Zajęcia w ramach UNIKIDS
600 2013-06-07 \"Dyplom Magister honoris causa\" wręczony Studentom z pięcioletnim stażem w UTW PWSZ im. Witelona w Legnicy
601 2013-06-03 \"EUROPA ŚRODKOWA IDZIE NA WOLNOŚĆ\" Premiera filmu dokumentalnego Mirosława Jasińskiego
602 2013-05-23 Juwenalia w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Koncerty dnia drugiego cz. 1.
603 2013-05-22 JUWENALIA 2013 CZAS ZACZĄĆ...
604 2013-05-21 Juwenalia 2013 - koncerty dnia pierwszego
605 2013-05-21 Pierwszy Zespół Juwenaliów 2013 ..... NADIJA
606 2013-05-18 TEST COOPERA W LEGNICY
607 2013-05-15 Finał IV Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
608 2013-05-15 Wizyta przedstawicieli instytucji kulturalno-naukowych Obwodu Kaliningradzkiego
609 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
610 2013-05-11 Koncert KGHM z okazji Dnia Hutnika na dziedzińcu PWSZ im. Witelona
611 2013-05-10 XV Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC w Jeleniej Górze
612 2013-05-09 Dzień Unii Europejskiej w PWSZ im. Witelona
613 2013-05-09 PWSZ im. Witelona w Legnicy wśród najlepszych uczelni w Polsce wg \" Rankingu uczelni akademickich 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw”
614 2013-05-08 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ( KRePSZ) pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego \" 15 lat PWSZ: wykorzystane szanse-bariery rozwoj
615 2013-05-08 Drugi dzień matur w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym- Matematyka
616 2013-05-07 Wystartował \"Maraton Maturzystów 2013\" w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
617 2013-05-07 Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych współorganizator spotkania z Dietmarem Scholzem
618 2013-04-30 Oczekujemy na powrót studentek pielęgniarstwa z praktyki zawodowej w Niemczech
619 2013-04-26 Uroczyste pożegnanie klasy maturalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
620 2013-04-26 Wykład w ramach edycji Strefa Bezpieczeństwa
621 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień drugi
622 2013-04-21 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - dzień trzeci
623 2013-04-20 AMP w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - poranne rozgrywki w sobotę
624 2013-04-19 AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn - zmagania pierwszego dnia.
625 2013-04-18 Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn i Kobiet. Półfinał D, AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
626 2013-04-19 Pan Piotr Gruszka - siatkarz, reprezentant kraju, zawodnik m. in Cracovii i Górnika Zabrze, Marcegaglia CMC Ravenna – Ambasadorem AMP Półfinał D w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
627 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
628 2013-04-17 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy: Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy.
629 2013-04-16 ELA DĘBSKA KONCERT Witelon Music Night
630 2013-04-15 IV Olimpiada im. Janiny Fetlińskiej - etap drugi
631 2013-04-14 \"Polska i rosyjska kultura - w tańcu, dźwięku i obrazie\"
632 2013-04-12 DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2013
633 2013-04-12 Mistrzostwa PWSZ im. Witelona w bowlingu o Puchar Rektora
634 2013-04-09 Promocja oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy na spotkaniu w \"ENERGETYKU\"
635 2013-04-06 Finał XXIII. Olimpiady Wiedzy Teologicznej
636 2013-04-05 XXIII. Olimpiada Teologii Katolickiej
637 2013-03-22-28 Polsko-niemieckie seminarium pod tytułem: Struktury administracyjne i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej
638 2013-03-22 Wizyta uczniów III klasy o profilu biomedycznym z VI Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na zajęciach ratownictwa i pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
639 2013-03-22 X edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce – rozstrzygnięta.
640 2013-03-20 VIII Konkurs krajoznawczy \\
641 2013-03-19 Joanna Hendrich & Sławek Dudar Projekt. Koncert w ramach Witelon Music Night
642 2013-03-18 IV Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej - etap pierwszy
643 2013-02-26 Tworzenie ścieżki kariery zawodowej absolwentów podczas spotkań z doradcami zawodowymi i przedstawicielami branż przemysłu
644 2013-02-25 Absolwent na współczesnym rynku pracy - rozmowa kwalifikacyjna kluczem do sukcesu Warsztaty Biura Karier
645 2013-02-25 Posiedzenie Kapituły i uroczyste wręczenie nagród PLEBISCYTU na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Akademickiego na Dolnym Śląsku
646 2013-02-22 Targi pracy i edukacji
647 2013-02-21 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas III. Powiatowych Targów Edukacyjnych w Sulechowie
648 2013-02-21 Konkurs wiedzy o gospodarce pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O.O. w Legnicy
649 2013-02-20 Witelon Music Night. Polsko-amerykański blues w najlepszej odsłonie, czyli Green, Price i Wiśniewski. „Acoustic Trio”
650 2013-02-18 Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla grupy „absolwent” Projekt pt.: „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”
651 2013-02-18 Gimnazjaliści z Prochowickiego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki podczas zapoznania się z pracą Biura Karier i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
652 2014-02-18 Janusz Radek \"Na głos i ręce\" w ramach Witelon Music Night.
653 2013-02-14 WALENTYNKI 2013
654 2013-02-12 4. Legnickie Prezentacje Edukacyjne w PWSZ im. Witelona w Legnicy
655 2013-02-10 AMP FUTSAL mężczyzn mecze finałowe
656 2013-02-09 Finaliści XXXIX Olimpiady Geograficznej na spotkaniu w PWSZ im. Witelona w Legnicy
657 2013-02-09 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień trzeci
658 2013-02-08 AMP FUTSAL MĘŻCZYZN dzień drugi
659 2013-02-07 Akademickie Mistrzostwa Polski FUTSAL mężczyzn dzień pierwszy
660 2013-01-23 35-lecie Legnickiego Centrum Kultury
661 2013-01-22 Witelon Music Night OVERCAST KONCERT
662 2013-01-22 Biuro Karier wraz z Komendą Policji promują zawód policjanta
663 2013-01-18 Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+ rozpoczęła zajęcia
664 2013-01-17 Promocja oferty edukacyjnej podczas Dni Kariery Zawodowej w Głogowie
665 2013-01-16 W okolicy kampusu uczelnianego Władysław Pasikowski kręci film o Kuklińskim …
666 2013-01-11 Spotkanie świąteczne Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy
667 2013-01-08 Zajęcia dydaktyczne studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej na obozie zimowym w Karpaczu
668 2012-12-20 Spotkanie świąteczne uczniów i przyjaciół Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
669 2012-12-19 Spotkanie świąteczne przyjacół Akademickiego Klubu Turystycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
670 2012-12-17 Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
671 2012-12-18 Spotkanie świąteczne pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy
672 2012-12-17 Mikołajki
673 2012-12-06 Mikołajkowe spotkanie Studentów, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych dr. Jana Wojtasia oraz Rady Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy
674 2012-12-05 Cykliczne spotkanie \"Ludzie z pasją\" Prelegent dr inż. Janusz Prus \"Kolorowy świat bombek\"
675 2012-11-30 Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowi i Kulturze Fizycznej
676 2012-11-30 Otrzęsiny 2012
677 2012-11-23 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
678 2012-11-15 Stanisław Soyka Koncert
679 2012-11-15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w obiektywie
680 2012-11-15 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" występy finałowe
681 2012-11-15 Spotkanie seminaryjne z przedstawicielami rynku pracy i instytucji pomagających w kreowaniu postaw aktywności zawodowej. Realizacja założeń projektu Bliżej realiów rynkowych
682 2012-11-14 Kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja – zajęcia
683 2012-11-14 X. Festiwal Piosenki Studenckiej \"PRYZMAT\" dzień przesłuchań
684 2012-11-14 Spotkanie Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy z Władzami Uczelni
685 2012-11-13 IV. Kolokwia Witeloniana- seminarium naukowe
686 2012-11-13 Witelon Music Night The Brag Pack koncert
687 2012-11-12 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy - spotkanie poświęcone 94. rocznicy odzyskania niepodległości
688 2012-11-09 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
689 2013-11-09 Marsze i Biegi Niepodległościowe z udziałem studentów, pracowników i sympatyków Witelonki
690 2012-11-07 Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół ONZ podczas debaty o bezpieczeństwie w Polsce
691 2012-11-06 Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Politologii
692 2012-10-30 Podpisanie listu intencyjnego z Wojewódzką Komendą Policji we Wrocławiu
693 2012-10-26 Analiza treści w badaniu cyberprzestrzeni – konferencja
694 2012-10-24 Jesienne Targi Pracy
695 2012-10-18 III. Gra Miejska w PWSZ im. Witelona w Legnicy
696 2012-10-16 Tubis Trio Live in PWSZ im. Witelona w Legnicy
697 2012-10-15 Edukacja i kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością - ogólnopolskie seminarium naukowe
698 2012-10-15 X. Inauguracja Akademickich Mistrzostw Regionu Dolny Śląsk
699 2012-10-12 Młodzi badacze- doświadczanie ograniczeń i możliwości – konferencja studenckiego naukowa koła naukowego „Alternatywa”
700 2012-10-09 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012-2013
701 2012-09-28 Dolnośląski Festiwal Nauki
702 2012-09-17-19 Konferencja Ochrona środowiska na terenach przemysłowych
703 2012-09-28 Szkolenia studentów pierwszego roku
704 2012-09-27 Immatrykulacja uczniów klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
705 2012-09-15 18. Jaworskie Koncerty Pokoju Koncert Finałowy
706 2012-08-12 PWSZ Puchar Polski w scrable
707 2012-07-10 Podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy PWSZ im. Witelona w Legnicy a Zakładem Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju
708 2012-07-01 Zajęcia studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Medycznego w Olejnicy
709 2012-06-29 Państwo Magistrowie Inżynierowie - od dziś!!
710 2012-06-28 Obrony Dyplomów Licencjackich i Magisterskich
711 2012-06-28 \"WYŚCIG PO WIEDZĘ\" WKRACZA W FAZĘ REALIZACJI ZGODNIE Z NABYTYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI ORGANIZACJI SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH
712 2013-06-28 Uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości i zakończenie roku szkolnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
713 2013-06-24 Prezentacja projektu budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
714 2012-06-22 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
715 2012-06-21 Obrony Dyplomów Absolwentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
716 2012-06-20 Egzaminy, obrony, zaliczenia praktyczne
717 2012-06-19 Obrony Dyplomów Wydziału Zarządzania i Informatyki
718 2012-06-18 EGZAMINY, OBRONY, SPRAWDZIANY WYDOLNOCI - CODZIENNOŚĆ UCZELNIANA
719 2012-06-16 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \"Święta Granitu Strzegomskiego\"
720 2012-06-16 MARCIN WASILEWSKI TRIO XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju
721 2012-06-16 \"Powitanie Lata 2012\"
722 2012-06-13 Pożegnanie Państwa Takayoshi i Kliko Ishizuka – lektorów języka japońskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy i Akademickim Liceum Ogólnokształcacym w Legnicy
723 2012-06-12 Kraków_PRIMUSUczelni Liderów i „CERTYFIKAT” dla oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy
724 2012-06-10 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ Legnica podczas \"Tak dawniej bywało\" III. Grodziec Przegląd Teatrów Historycznych i IV. Turniej Rycerski Księstwa Legnicko-Brzeskiego
725 2012-06-02 XVIII Jaworskie Koncerty Pokoju \"\" MUZYKA NA PATYKACH\"\" koncert dla dzieci
726 2012-06-02 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas X FESTIWALU TKACTWA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W CHOJNOWIE
727 2012-05-30 Maciej Korbas podczas cyklicznego spotkania \"Ludzie z pasją\" z prelekcją \" Żyjąc wśród Azjatów\"
728 2012-05-29 Zakończenie Roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
729 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
730 2012-05-26 III Bike Marathon Polkowicki - promocja oferty edukacyjnej
731 2012-05-25 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
732 2012-05-25 JUWENALIA 2012 DZIEŃ 2 KONCERTY
733 2012-05-24 JUWENALIA 2012 KONCERT 001
734 2012-05-23 JUWENALIA 2012 ROZPOCZĘTE
735 2012-05-23 Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy Centrum Widowiskowo - Sportowego w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki – Sejmowej
736 2012-05-22 Derby Legnicy w Koszykówce
737 2012-05-16 Zwycięstwo studentek z Kierunku Pielęgniarstwo na III. Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarstwa im. Janiny Fetlińskiej w Opolu
738 2012-05-16 PWSZ im. Witelona w Legnicy w czołówce Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw
739 2012-05-14 „Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe – perspektywy rozwoju i kierunki zmian”
740 2012-05-12 XVIII. Jaworskie Koncerty Pokoju MUZYKA POWAŻNA I NIE-JAZZOWY SAKSOFON
741 2012-05-11 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach w Jeleniej Górze
742 2012-05-10 Konferencja „ Razem łatwiej i lepiej – młodzież seniorom, seniorzy młodzieży”
743 2012-05-08 MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK ??? MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
744 2012-05-06 Polsko-Czeski Festyn Przyjazne Tęczowe Pogramicze 2012
745 2012-05-04 MATURA 2012 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
746 2012-04-27 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w klasie maturalnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
747 2012-04-27 Szczawno Zdrój - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
748 2012-04-26 Konferencja - Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
749 2012-04-26 Promocja oferty edukacyjnej PWSZ im. Witelona w Legnicy na Targach Pracy w Lubinie
750 2012-04-17 Jubilesz 10-lecia AKT
751 2012-04-17 Koncert Mariusza Florczyka & „Flores Band”
752 2012-04-16 Drugi etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Felińskiej
753 2012-04-15 FINAŁOWE MECZE AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN - LEGNICA 2012 PÓŁFINAŁY STREFA D
754 2012-04-14 Strefa D Półfinał AMP w Piłce Siatkowej Mężczyzn dzień 3
755 2012-04-13 ZMAGANIA TURNIEJOWE SIATKARZY - DZIEŃ PIERWSZY
756 2012-04-13 TURNIEJE POPOŁUDNIOWE
757 2012-04-12 PÓŁFINAŁ AMP W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN STREFA D DZIEŃ 1
758 2012-04-12 Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego - zagrożenia, przeciwdziałania i konsekwencje
759 2012-04-04 DNI OTWARTYCH DRZWI DZIEŃ 2
760 2012-04-03 DNI OTWARTYCH DRZWI
761 2012-03-30 ZAJĘCIA TERENOWE STUDENTÓW III ROKU KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
762 2012-03-26 \"Legnica - dziedzictwo kulturowe miasta na przestrzeni wieków\" - konferencja Koła Naukowego \"Amicus Arte\"
763 2012-03-26 Promocja oferty edukacyjnej uczelni na prezentacjach w CKU Legnica
764 2012-03-23 Promocja Uczelni na Targach w Jaworze
765 2012-03-21 \"Kluczowe wyzwania HR wobec globalnych zmian\" - konferencja
766 2012-03-22 Kluczowe wyzwania HR - warsztaty
767 2012-03-20 FLOWERS KONCERT
768 2012-03-20 FINAŁ KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
769 2012-03-20 Konkurs Krajoznawczy Znam swój powiat jak własny dom
770 2012-03-19 III Olimpiada Pielęgniarska im. Janiny Fetlińskiej
771 2012-02-24 KONFERENCJA - SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU cz.2
772 2012-02-24 SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA PRZEMYSŁU KONFERENCJA CZ 1
773 2012-02-22 Sympozjum Naukowe pt Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa pojęcie istota system
774 2012-02-22 Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy w Środzie Śląskiej
775 2012-02-21 Targi Pracy i Prezentacje Zawodowe PWSZ im. Witelona w Legnicy
776 2012-02-21 Kłos&Dąbrowski projekt w ramach Witelon Music Night
777 2012-02-07 III LEGNICKIE PREZENTACJE EDUKACYJNE
778 2012-01-29 AZS PWSZ Wałbrzych Mistrzem Półfinałów Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn
779 2012-01-28 Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu - Dzień 2
780 2012-01-27 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA W FUTSALU POCZĄTEK ZMAGAŃ
781 2012-01-26 PWSZ im. Witelona w Legnicy w Konkursie \" Legnicka Ksiązka Roku 2011\"
782 2012-01-24 Natalia Grosiak & Mikromusic Koncert
783 2012-01-21 Promocja Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas \" Weekend dla Babci i Dziadka\"
784 2012-01-20 SPOTKANIE OPŁATKOWE SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PWSZ im. WITELONA w LEGNICY
785 2012-01-20 NARADA NA TEMAT WDRAŻANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
786 2012-01-16 ZMAGANIA SPORTOWE STUDENTÓW KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
787 Zajęcia praktyczne studentów Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz studentów Ratownictwa Medycznego PWSZ im. Witelona w Legnicy
788 2011-12-22 Spotkanie opłatkowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
789 2011-12-21 Spotkanie świąteczne w gronie sympatyków Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka
790 2011-12-20 Świąteczne spotkanie Pracowników i Przyjaciół PWSZ im. Witelona w Legnicy
791 2011-12-19 \"Fenomen Solidarności\" - wykład Władysława Frasyniuka
792 2011-12-14 Cykliczne spotkanie \" Ludzie z pasją\" - prelekcja Filipa Rodzika uczestnkika Paraolimpiady w Pekinie w 2008 roku
793
794 2011-12-14 Egzaminy LCCI English for Tourism
795 2011-12-13 Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy
796 2011-12-13 MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
797 2011-12-13 Otwarcie w holu sal wielofunkcyjnych uczelni wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
798 2011-12-13 Otwarcie wystawy w Legnickim Centrum Kultury
799 2011-12-12 Wizyta Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w PWSZ im. Witelona w Legnicy
800 2011-12-09 Wykład dr. Aleksandra P. Ershov z Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce
801 2011-12-06 Prezentacja oferty edukacyjnej na Targach Pracy i Informacji o Mobilności w Legnicy
802 2011-12-06 MIKOŁAJKI
803 2011-12-05 „Rola uczelni wyższej w ewolucji procesu kształcenia i pokonywaniu barier edukacyjnych osób niepełnosprawnych” - ogólnopolska konferencja naukowa
804 2011-12-03 Uczelnia sponsorem XII. Mistrzostw Polski Seniorów Open i Kata KARATE KYOKUSHIN
805 2011-11-30 Bliżej Realiów Rynkowych - konferencja, targi pracy
806 2011-11-29 Neo Retros KONCERT
807 2011-11-24 Spotkanie Łukasza Stawarza trenera kadry narodowej z uczniami Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy
808 2011-11-21 WYBÓR SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
809 2011-11-21 Seminarium naukowe
810 2011-11-17 Zespół CZERWONY TULIPAN w finale Festiwalu P R Y Z M A T
811 2011-11-16 FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ P R Y Z M A T
812 2011-11-16 Zawód czy kompetencje? Edukacja wobec wyzwań współczesności
813 2011-11-14 DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Wieczornica w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
814 2011-11-14 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO Z WŁADZAMI UCZELNI
815 2011-11-04 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
816 2011-11-04 KIERUNEK SZTUKA
817 2011-10-29 FAINA NIKOLAS KONCERT
818 2011-10-21 UROCZYSTE WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
819 2011-10-20 GRA MIEJSKA
820 2011-10-19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
821 2011-10-18 RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO KONCERT
822 2011-10-17 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Administracja
823 2011-10-17 Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych
824 2011-10-13 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU POLITOLOGII
825 2011-10-12 OTRZĘSINY
826 2011-10-08 UNIKIDS 2011 INAUGURACJA
827 2011-10-07 KOLEJNA WYMIANA STUDENTÓW W RAMACH ERASMUS
828 2011-10-06 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 - 2012 w PWSZ im. Witelona w Legnicy
829 2011-10-05 Goście Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, nauczyciele z Japonii Państwo Takayoshi i Keiko Ishizuka - podczas spotkania z Władzami PWSZ im. Witelona w Legnicy.
830 2011-10-03 ZAJĘCIA AKADEMICKIE ROZPOCZĘTE
831 2011-09-20 Posiedzenie Senatu
832 2011-09-17 CONCERTO POLACCO Boshena Korchynska flet Marek Toporowski klawesyn
833 2011-09-10 i 11 PWSZ Puchar Polski SCRABBLE
834 2011-09-01 Inauguracja roku szkolnego 2011-2012 w Akademickim Liceum Ogólnikształcącym w Legnicy
835 2011-08-14 FESTIWAL WODNY STUDENTÓW TURYSTYKI
836 2011-07-09 Krzysztof Herdzin Trio Jaworskie Koncerty Pokoju
837 2011-06-25 Koncert organowy cyklu współfinansowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy
838 2011-06-22 Zakończenie roku szkolnego 2010 2011 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
839 2011-06-21 Obrony na Wydziale Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
840 2011-06-21 Turniej Piłki Plażowej 2011
841 2011-06-18 i 19 Promocja PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Dni Granitu Strzegomskiego
842 2011-06-18 POWITANIE LATA 2011
843 2011-06-18 OBRONY DYPLOMÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
844 2011-06-15 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski Zasłużonym dla PWSZ w Wałbrzychu
845 2011-06-11 Promocja uczelni na Zamku Grodziec
846 2011-06-04 Sztafetowe Biegi Uliczne w Polkowicach
847 2011-06-01 Wyróżnienie PRIMUS dla PWSZ im. Witelona w Legnicy w rankingu UCZELNIA LIDERÓW 2011
848 2011-06-01 10 lat AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
849 2011-06-01 DZIEŃ DZIECKA W ROKITKACH
850 2011-05-31 KASA CHORYCH KONCERT
851 2011-05-30 Wybory dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydziałów PWSZ im. Witelona w Legnicy
852 2011-05-27 20 LAT FUNDACJI DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
853 2011-05-26 FORUM INFORMATYKÓW
854 2011-05-26 do 29 II Ogólnopolskie zawody uczelni medycznych w ratownictwie medycznym Kraków 2011
855 2011-05-25 Wyjazdowe ćwiczenia grupy kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Podstawowej nr 16
856 2011-05-20 Międzywydziałowe seminarium studenckich organizacji i kół naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy
857 2011-05-19 Sukces PWSZ Legnica w rankingu Perspektyw
858 2011-05-18 PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z GMINA MIELEC
859 2011-05-17 18 JUWENALIA NA SPORTOWO
860 2011-05-18 JUWENALIA 2011 KOROWÓD
861 2011-05-16 Egzaminy sędziowskie studentów PWSZ Legnica podczas IV Indywidualnych Mistrzostw Gimnazjum w Pływaniu
862 2011-05-13 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów Studiów Medycznych
863 2011-05-10 Wernisaż dr. Łukasza Morawskiego
864 2011-05-10 Kobiety w polityce i biznesie X Forum KNMP
865 2011-04-29 Wręczenie świadectw abiturientom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
866 2011-04-19 Koncert Eli Dębskiej
867 2011-04-13 Zmagania Negocjatorów
868 2011-04-12 Kultura literacka dawnej Legnicy - sympozjum
869 2011-04-10 Finał Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego MŁODY PAGANINI
870 2011-04-09 II Turniej Bowlingowy
871 2011-04-07 Koncert Grupy MoCarta
872 2011-04-05 Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu - konferencja
873 2011-03-23-24 DNI OTWARTYCH DRZWI 2011
874 2011-03-22 Konferencja prasowa Mistrzyni Marzanny Pawlik
875 2011-03-21 Wybór prorektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy kadencji 2011-2015
876 2011-03-21 Dolnośląskie Spotkania z Podróżnikami
877 2011-03-18 Szkolenie członków Senatu i kadry kierowniczej uczelni
878 2011-03-18 Pierwsze obrony na Wydziale Medycznym
879 2011-03-15 VI KONKURS KRAJOZNAWCZY ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK WŁASNY DOM
880 2011-03-14 prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów rektorem PWSZ im. Witelona w Legnicy
881 2011-03-09 ITB Berlin
882 2011-03-08 Wizyta władz samorządu lokalnego i PWSZ z Wałcza
883 2011-03-08 KUBA KĘSY i DELIRIUM BAND
884 2011-03-06 Wicemistrzostwo mężczyzn w rozgrywkach siatkarskich
885 2011-03-03 Prezentacja oferty edukacyjnej uczelni podczas Dni Otwartych CKU
886 2011-03-03 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Domu Studenta
887 2011-02-04 POSIEDZENIE RADY WITELONA
888 2011-02-04 NARADA I SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ
889 2011-02-21 Spotkanie i konferencja prasowa rektorów i kanclerzy dolnośląskich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
890 2011-02-22 i 23 TARGI EDUKACYJNE W ZIELONEJ GÓRZE
891 2011-02-22 Witelon Music Night Anna Kłys i Shivers
892 II Legnickie Prezentacje Edukacyjne
893 2011-02-02 MECZ MSPR SIÓDEMKI Z POGONIĄ HANDBALL SZCZECIN
894 2011-01-31 POSIEDZENIE RADY MIASTA LEGNICY
895 2011-01-31 W ŚWIECIE CISZY konferencja w ramach realizacji projektu MIGAJĄCY WOLONTARIUSZ
896 2011-01-25 FREEWAY QUINTET w ramach Witelon Music
897 2011-01-05 RATOWNICY I TURYŚCI NA OBOZIE ZIMOWYM
898 2010-12-15 Spotkanie przedświąteczne Wspólnoty Akademickiej
899 2010-12-15 Dzieje Marianny Orańskiej w prelekcji prof. dr. hab. Krzysztofa R. Mazurskiego
900 2010-12-15 Reflex Miedż kontra Vive Kielce
901 2010-12-14 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
902 2010-12-06 MIKOŁAJKI
903 2010-12-05 MSPR SIÓDEMKA LEGNICA POKONAŁA NIELBĘ WĄGROWIEC
904 2010-11-30 MIKROMUSIC KONCERT
905 2010-11-30 JUBILEUSZ 5 LECIA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
906 2010-11-27 III WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW I WYROBÓW JUBILERSKICH
907 2010-10-15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI
908 2010-11-26 Konferencja w ramach realizacji projektu unijnego WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
909 2010-11-26 Prezentacje Targowe w ramach projektu WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
910 2010-11-26 Realizacja projektu Bliżej Realiów Rynkowych Wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami
911 2010-11-24 KOLOKWIA WITELONIANA
912 2010-11-23 Nasi DARCZYŃCY
913 2010-11-10 SPOTKANIE Z LIDIĄ GERINGER DE OEDENBERG
914 2010-11-15 Debata licealistów o odzyskanej wolności
915 2010-11-16 DEBATA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA
916 2010-11-16 VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
917 2010-11-03 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI UCZELNI
918 2010-10-23 PUCHAR POLSKI W SCRABBLE
919 2010-10-23 Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Unikids
920 2010-10-22 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
921 2010-10-21 TURNIEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH GRA MIEJSKA
922 2010-10-19 HOODOO BAND w ramach WITELON MUSIC NIGHT
923 2010-10-20 OTRZĘSINY PIERWSZEGO ROCZNIKA STUDENTÓW PWSZ LEGNICA
924 2010-10-18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU ADMINISTRACJI PWSZ LEGNICA
925 2010-10-05 Inauguracja Roku Akademickiego 2010 2011
926 2010-09-22 Inauguracyjne spotkanie Rady Witelona
927 2010-09-01 INAUGURACJA ROKU SZKOKLNEGO 2010-2011
928 2010-08-26 Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2009
929 2010-08-26 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
930 2010-07-28 Czas rekrutacji
931 2010-08-06 FESTIWAL WODNY 2010
932 2010-08-03 Szkolenie na obozie letnim w Olejnicy
933 2010-06-30 OBRONY DYPLOMÓW
934 2010-06-24 i 25 Obrony studentów Wydziały Pedagogiki Turystyki i Rekreacji
935 2010-06-22 OBRONY i ZALICZENIA
936 2010-05-31
937 2010-06-18 i 21 EGZAMINY i OBRONY
938 2010-06-19 PIKNIKOWE POWITANIE LATA
939 2010-06-15 V Festiwal Gier Plażowych
940 WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKU
941 2010-06-09 AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy - podsumowanie działalności w roku akademickim 2009-2010
942 2010-05-31 Bajki dzieciom w wykonaniu Koła Naukowego Miłośników Teatru
943 2010-05-13 Warszawa rozstrzygnięcie Rankingu Szkół Wyższych 2010 - III miejsce PWSZ Legnica
944 2010-05-18 Koncert Martyny Jakubowicz z cyklu Witelon Music Night
945 2010-05-18 \\
946 2010-05-20 JUWENALIA 2010
947 2010-05-21 Konferencja Fundacji Dzieci Zagłębia Miedziowego
948 2010-05-21 Wyjazdowe sympozjum kół naukowych PWSZ w Legnicy
949 2010-05-24 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
950 2010-05-24 Wizyta gości z PWSZ w Pile
951 2010-05-18 Wstępna umowa o sponsorowaniu \"SIÓDEMKI\"
952 2010-05-08 i 09 II Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich
953 2010-05-10 Konferencja naukowa
954 2010-05-04 i 05 MATURA w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
955 2010-04-28 Konferencja podsumowująca realizację projektu Diagnoza Rynku Edukacji Zawodowej
956 2010-04-28 Turniej Negocjatorów 2010
957 2010-04-29 Wręczenie Dyplomów Ukończenia Szkoły Ponadgimnazjalnej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
958 2010-04-13 ALO Rewizyta licealistów z Karlsruhe
959 2010-04-10 Hołd i dowody pamięci ofiarom katastrofy lotniczej
960 2010-04-09 Wykład Kanclerza mgra Jerzego Stefaniaka w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku
961 2010-03-30 Dni Otwartych Drzwi
962 2010-03-30 Wizyta studentów z Fachhochschule w Ludwigsburgu
963 2010-03-25 Wizyta Jerzego Łużniaka Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
964 2010-03-23 Witelon Music Night DIGIT ALl LOVE
965 2010-03-10 I Mistrzostwa Pracowników PWSZ o Puchar Rektora w Bowlingu
966 2010-03-18 KABARETON 2010
967 2010-03-05 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka” w Legnicy przyznało nagrody Filantrop Roku 2009 Regionu Legnickiego
968 2010-02-24 Legnickie Prezentacje Edukacyjne 2010
969 2010-02-09 Witelon Music Night Collective Jazz Quartet
970 2010-02-15 Konferencja prasowa wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego Władz Uczelni i Prezydenta Miasta
971 2010-01-30 Studniówka Maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
972 2009-12-08 PWSZ Legnica Coffee Break Witelon Music Night
973 2010-01-24 Akademickie Mistrzostwa Regionu Dolnego Slaska w Pilce Siatkowej
974 2010-01-26 Witelon Music Night w rytmie bossanovy
975 2010-01-17 PWSZ Legnica Zimowa integracja turystów
976 2010-01-12 PWSZ Legnica Podpisanie umowy o wspolpracy z firma konsultingowa z Bari we Wloszech
977 2010-01-07 STUDENCI TURYSTYKI NA OBOZIE ZIMOWYM
978 2009-12-22 PWSZ Spotkanie przedświąteczne 2009
979 2009-12-04 PWSZ Legnica MIKOŁAJKI 2009
980 2009-11-24 WITELON MUSIC NIGHT LENA ROMUL QUINTET
981 2009-11-18 PWSZ LEGNICA SEMINARIUM NAUKOWE KOLOKWIA WITELONIANA
982 2009-11-08 AZS PWSZ LEGNICA RAJD INTEGRACYJNY
983 2009-11-23 PWSZ Legnica Spotkanie Samorządu Studenckiego z Władzami Uczelni
984 2009-11-18 PWSZ LEGNICA VIII FESTIWAL PIOSENKI STUDENCKIEJ PRYZMAT
985 2009-11-09 Wieczornica z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
986 2009-11-04 Konferencja Naukowa POLSKA W 2030 ROKU
987 2009-10-27 PWSZ Legnica WITELON MUSIC NIGHT
988 2009-10-27 PWSZ Legnica KREWNIACY
989 2009-10-20 PWSZ Legnica Seminarium Pedagogiczne Niepełnosprawność mity fakty oraz wyzwania wobec współczesności
990 2009-10-23 PWSZ Legnica Uroczyste wręczaenie dyplomów absolwentom Wydziału Zarządzania i Informatyki
991 2009-10-21 PWSZ Legnica OTRZĘSINY 2009
992 2009-10-20 PWSZ Legnica Ćwiczenia przeciwpożarowe
993 2009-10-19 Międzynarodowy panel dyskusyjny Stalking-między przemocą a patologią miłości
994 2009-10-16 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU PEDAGOGIKI TURYSTYKI I REKREACJI
995 2009-10-17 PWSZ Legnica Rozpoczęcie studiów podyplomowych w ramach projektu KROK DO SUKCESU
996 2009-10-15 PWSZ Legnica Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Politologii
997 2009-10-14 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Administracji
998 2009-10-08 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009-2010
999 2009-08-06 Obóz letni w Olejnicy
1000 2009-07-27 WIZYTA POSŁA ZBIGNIEWA CHLEBOWSKIEGO
1001 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
1002 2009-06-26 ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1003 XI LEGNICKIE TARGI EDUKACYJNE
1004 2009-02-16 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU HOODOO BAND
1005 2009-02-20 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W FUTSALU
1006 2009-05-07 WIZYTA PARTNERÓW Z UNIWERSYTETU ALBA IULIA
1007 2009-06-23 OBRONY DYPLOMÓW
1008 2009-06-19 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO w AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w LEGNICY
1009 2009-06-15 OBRONY EGZAMINY ZALICZENIA
1010 2009-06-20 POWITANIE LATA
1011 2009-06-09 WITELON DŻEM SESION
1012 2009-06-06 SZTAFETOWE BIEGI ULICZNE W POLKOWICACH
1013 2009-06-02 PRÓBNE WYBORY W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
1014 2009-06-04 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KU-AZS PWSZ LEGNICA
1015 2009-05-26 ODBIÓR NAGRODY ZA PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2009 „POLSKA THE TIMES”
1016 2009-05-30 Warszawa Wręczenie wyróżnienia POZYTYWISTA ROKU 2008
1017 2009-05-20 JUWENALIA 2009
1018 2009-05-12 WITELON JAZZ NIGHT KONCERT ZESPOŁU MICROMUSIC
1019 2009-05-08 ZAJĘCIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1020 2009-05-02 STUDENCKA MAJÓWKA 2009
1021 2009-05-04 MATURA 2009
1022 2009-04-28 MIKOŁAJ BUDNIK QUINTET
1023 2009-04-24 WRĘCZENIE ŚWIADECTW ABITURIENTOM AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
1024 PEDAGOGIKA PALIATYWNA JAKO SPECJALIZACJA PRZYSZŁOŚCI
1025 KROK DO SUKCESU
1026 2009=-03-21 MISTRZOSTWA DLM W PŁYWANIU
1027 2009-03-04 ZNAM POWIAT LEGNICKI JAK SWOJ DOM
1028 2009-03-10 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PODSTAWĄ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
1029 OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH
1030 SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ ŁUKASZ WALL
1031 2009-03-17 Katarzyna Stankowska Quartet
1032 2009-03-19 WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
1033 2009-03-20 XIII Studenckie Forum PWSZ
1034 2009-01-22 INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 2009 2010
1035 2009-02-06 KOWARY - SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ UCZELNI
1036 2009-02-17 PROJEKCJA FILMU KAPŁAN POJEDNANIA
1037 2009-03-05 Akademickie Liceum Ogólnokształcące na XI Legnickich Targach Edukacyjnych
1038 2009-01-31 UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z UDZIELENIEM ŚWIĘCEŃ BISKUPICH KS. DR. MARKOWI MENDYKOWI
1039 2009-01-11 17 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
1040 2009-01-08 OBÓZ ZIMOWY STUDENTÓW TURYSTYKI PWSZ LEGNICA KARPACZ 2009
1041 2009-01-21 PWSZ JAZZ NIGHT BUM TRIO
1042 2009-01-25 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH ROZGRYWEK DLM
1043 2008-12-17 WIGILIA W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY
1044 2008-12-18 WIGILIA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA
1045 2008-12-22 SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE PRACOWNIKÓW PWSZ im. WITELONA W LEGNICY
1046 2008-11-27 KATARZYNA MIROWSKA I SŁAWEK DUDAR QUARTET JAZZOWE CZWARTKI
1047 2008-12-04 SPOTKANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSZ LEGNICA Z WŁADZAMI
1048 2008-12-05 XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD STUDENCKI GÓRY SOWIE
1049 2008-12-20 Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w futsalu.
1050 2008-11-20 VI Festiwal Piosenki Studenckiej Pryzmat
1051 2008-11-21 Wręczenie wyróżnień i medali Federacji Pracodawców Polski Zachodniej
1052 2008-11-07 Akademia Rocznicowa z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1053 2008-11-12 Wieczornica z oazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
1054 2011-06-11 Promocja na Zamku Grodziec
1055 2012-05-29 Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa - Koncert w PWSZ im. Witelona w Legnicy
1056 2013-05-15 W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
1057
1058 2013-10-12 TEST COOPERA - LEGNICA 20
1059 2013-11-22 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy
1060 2013-11-29 Uroczystość wręczenia medali LCCI i PTE Medallion Of Excellence pod honorowym Patronatem Ambasadora Brytyjskiego Robina Barnetta w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Najwyższe wyróżnienie
1061 2013-12-17 Spotkanie przedświąteczne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
1062 2014-01-12 Wielka Orkiestra zaczęła grać w Legnicy !!!
1063
1064 2014-07-02 10. Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie – kwalifikacje. ARCHERY 2014 Legnica Poland 10th World University Championship-qualifications.
1065 2014-08.31 Tomasz Pietkiewicz na sponsorowanym przez uczelnię samochodzie Ford Fiesta - zwycięzcą III. rundy Minimax - Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Dolny Śląsk. Ford Fiesta ST150 w klasie I
1066 2015-04-11 LegnicaHACK_finał.
1067 test galerii
1068 2017-05-11 Ewakuacja poszkodowanych z pojazdu. Ćwiczenia studentów Kierunku Ratownictwo Medyczne PWSZ im. Witelona w Legnicy.
1069
1070 BAL AKADEMICKI \'2017.
1071 2016-10-19 prelekcja dr. hab. Andrzeja Strobla, prof. UMK w Toruniu pt. „Witelon – Legniczanin, pierwszy polski astronom i jego wkład w rozwój intelektualny Europy”.
1072 2017-11-09 Ćwiczenia ewakuacyjne.

powrót

Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych