Aktualności

2019-09-02 Wizyta władz PWSZ im. Witelona w Legnicy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu

Wizyta władz PWSZ im. Witelona w Legnicy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu

2019-09-02 Wizyta władz PWSZ im. Witelona w Legnicy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu

 

 

 

 2019-08-15 Piknik wojskowy „Wierni Polsce” w Jaworze. Promocja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo i Energetyka przy wsparciu Jaworskiego Klubu Strzeleckiego "UR" - organizatora po

2019-08-15 Piknik wojskowy „Wierni Polsce” w Jaworze. Promocja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo i Energetyka przy wsparciu Jaworskiego Klubu Strzeleckiego "UR" - organizatora pokazu broni i zawodów strzeleckich. 2019-08-15 Piknik wojskowy "Wierni Polsce".


2019-08-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uroczystości z okazji Świę

2019-08-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uroczystości z okazji Święta 10. B.K.P. im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie. 2019-08-09 Podpisanie Porozumienia o współpracy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.


2019-06-18 Podsumowanie Działalności TPD w Legnicy

Podsumowanie Działalności TPD w LegnicyPodsumowanie Działalności TPD w Legnicy

 

 

 2019-06-18 „ Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Przedstawienie muzyczne dla dzieci w wykonaniu Artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju – cykl koncertów

2019-06-18 „ Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Przedstawienie muzyczne dla dzieci  w wykonaniu Artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju – cykl koncertów współorganizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2019-06-18 "Smurfowisko, czyli Gargamej złapany" spektakl muzyczny dla dzieci w ramach 25. Jaworskich Koncertów Pokoju. Cykl koncertów współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.


2019-06-16 Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w

2019-06-16 Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. 25. Jaworskie Koncerty Pokoju. Koncert współorganizowany przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2019-06-16 Grażyna Łobaszewska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. Koncert w ramach 25. Jaworskich Koncertów Pokoju - cyklu współorganiozowanego przez PWSZ im. Witelona w Legnicy.


2019-05-09,17 Współczesne zajęcia na kierunku Pedagogika. Realizacja zadań z przedmiotu „Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej”.

2019-05-09,17 Współczesne zajęcia na kierunku Pedagogika. Realizacja zadań z przedmiotu „Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej”. 2019-05-17 Współczesne zajęcia na kierunku Pedagogika. Realizacja zadań z przedmiotu "Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej".


2019-06-07 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pomoc Humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Lekarze Europy, Wydział Nauk o Zdro

2019-06-07 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pomoc Humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Lekarze Europy, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 2019-06-07 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pomoc Humanitarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przyszłość.


2019-06-06 ppłk Tomasz Lewandowski z-ca Szefa WSZW - Szef Wydziału oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w PWSZ im. Witelona w Legnicy spot

2019-06-06 ppłk Tomasz Lewandowski z-ca Szefa WSZW - Szef Wydziału oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w PWSZ im. Witelona w Legnicy spotkali się ze studentami. Wręczono zaświadczenia o zaliczeniu modułu podstawowego części teoretycznej programu szkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” oraz karty powołania na przeszkolenie praktyczne w wojskowych ośrodkach szkoleniowych. 2019-06-06 Wręczenie kart powołania na przeszkolenie praktyczne w wojskowych ośrodkach szkoleniowych "Legii Akademickiej".


2019-05-30 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja Związku Pracodawców Polska Miedź. Gośćmi spotkania byli Samorządowcy z terenu Zagłębia Miedziowego. Zebr

2019-05-30 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja  Związku Pracodawców Polska Miedź. Gośćmi spotkania byli Samorządowcy z terenu Zagłębia Miedziowego. Zebranych przywitała Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. 2019-05-30 Konferencja Związku Pracodawców Polska Miedź.Zobacz wszystkie galerie


Zobacz galerie z lat minionych